Mielen hyvinvointi on arjen asia

Mielen hyvinvoinnissa on kysymys siitä, että elämä tuntuu merkitykselliseltä, siinä on itselle mielekästä sisältöä ja siihen voi olla tyytyväinen. Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen ja ylläpitäminen on olennaista koko elämän ajan. Siihen kannattaa suhtautua kuten fyysiseen kuntoon – antaa sen vaalimiselle ja vahvistamiselle aikaa päivittäin. Vahvistamisessa keskiössä ovat pienet teot ja arjen valinnat.

Huomio myönteiseen

Myönteiseen suuntaamisessa huomion keskipisteessä ovat asiat, jotka sujuvat hyvin ja joihin voi olla tyytyväinen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi omien taitojen ja vahvuuksien tunnistamista, pienten arkisten onnistumisten arvostusta tai kiitollisuuden aiheiden huomaamista. Myönteiseen suuntaamisessa ei ole tarkoitus sulkea silmiä vaikeuksilta tai ikäviltä asioita. Erityisesti hankalissa elämäntilanteissa hyvin olevat asiat jäävät helposti huomaamatta. Pientenkin hyvien hetkien huomaaminen voi olla silloin merkityksellistä.

• Kuuntele mielitreeni: Hyvän huomaaminen
• Kokeile Ikäopiston Kiitollisuutta ilmassa – tehtävää

Vahvuudet esiin

Yksi myönteiseen suuntaamisen keino on tunnistaa luonteenvahvuuksia itsestä ja toisista. Vahvuuksia ovat esimerkiksi ystävällisyys, kiitollisuus, sinnikkyys ja huumorintaju. Vahvuuksia voi löytää tästä hetkestä tai menneestä. Voit esimerkiksi pohtia millaisista asioista yleensä innostut, mihin uppoudut mielelläsi tai millaisista asioista olet ollut kiinnostunut jo lapsena tai nuorena. Mieti myös millaiset asiat sinulta sujuvat helposti ja mistä olet saanut hyvää palautetta. Vahvuuksien etsiminen toisista ihmisistä on myös palkitsevaa. Voit kokeilla etsiä vahvuuksia ystävästäsi tai läheisestäsi ja kertoa, mitä näet, huomaat ja arvostat hänessä.

• Tutustu Ikäopiston vanhuus vartti -tehtävään

Ikä tekee hyvää

Elämänkokemus kartuttaa mielen hyvinvointia vahvistavia taitoja eli mielen taitoja. Elettyjen vuosien myötä itselle tärkeät asiat usein kirkastuvat, omat vahvuudet sekä suhtautumisen ja toimimisen tavat tulevat tutuiksi. Mennyttä kannattaakin tarkastella arvostaen esimerkiksi pohtimalla mitä se on minulle opettanut itsestäni ja keinoistani ratkaista ongelmia ja mennä eteenpäin. Elämään kuuluu sekä ala- että ylämäkiä. Eteen tulevia asioita emme aina voi valita, mutta asennoitumisen tavan voimme. Toiveikkuus, usko selviytymiseen sekä asioiden tarkastelu eri näkökulmista kannattelevat kaikenlaisissa elämäntilanteissa.

• Mikä sinun mielestäsi on tässä iässä parasta? Parasta ikää -tehtävä

Pienten hetkien arvo

Mielen hyvinvoinnin keskiössä ovat hyvät ihmissuhteet. Muiden kanssa on mukavaa viettää aikaa ja jakaa yhteisiä mielenkiinnon kohteita. Omien taitojen käyttäminen toisten iloksi on usein merkityksellistä ja toisilta saatava tuki ja apu arjessa arvokasta. On hyvä huomata, että lyhytkin kohtaaminen on merkityksellinen. Ystävällinen katse, käden heilautus tai kohteliaisuus ohikulkijalle voi olla tärkeä hetki molemmille. Millaisen pienen, hyvän teon sinä voisit tehdä tänään? Auttaisitko naapuria tai läheistäsi jollakin tavalla? Lähettäisitkö kannustavan viestin tuttavallesi? Vai ilahduttaisitko ohikulkijaa tervehdyksellä?

• Kokeile Hyvien tekojen kuukausi -tehtävä

Mielen hyvinvointi rakentuu arjessa

Arjen valinnat ovat mielen hyvinvoinnin vahvistamisessa avainasemassa. Itseltään kannattaa kysyä esimerkiksi mitä minulle oikeasti kuuluu, juuri nyt, tässä hetkessä. Entä mistä saan iloa ja voimaa? Millaiset asiat ovat minulle tärkeitä? Itseensä tutustuminen ja itselle tärkeiden asioiden arvostaminen ovat keskeisiä mielen hyvinvointia vahvistavia taitoja.

Vinkkejä mielen taitojen kartuttamiseen löydät Ikäopistosta tai iäkkäille suunnatusta, maksuttomasta verkkokoulutuksesta, joka sisältää luentotallenteita, artikkeleita ja harjoituksia sekä yhteisen keskustelupalstan.

Eväitä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen -verkkokoulutus
• Ikäopisto – Mielen hyvinvoinnin taitopankki