Tietosuojaseloste

Verkkosivujen lomakkeilla tai sähköpostitse annettujen tietojen tietosuojaseloste.
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12 ja 13 artiklat

Asetuksen tarkoituksena on parantaa henkilötietojen suojaa, edistää henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja estää henkilötietojen väärinkäyttöä. Noudatamme kaikessa toiminnassamme asetuksen ja lainsäädännön asettamia velvoitteita henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjä

Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry
Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
Y-tunnus: 0215403-8

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Christer Fallström, christer.fallstrom@vtkl.fi, 050 565 8345

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

Keräämme toimintamme tarkoituksen kannalta vain tarpeellista ja välttämätöntä tietoa. Keräämme tietoja palvelun toteuttamiseksi, vastataksemme palautteisiin, yhteydenotto- tai palvelupyyntöihin sekä voidaksemme viestiä asiakkaille.

Keräämme tietoa suoraan asiakkaalta. Tiedonkeruu tapahtuu puhelimitse, tapaamisten yhteydessä, sähköpostilla tai verkkosivuillamme olevien sähköisten lomakkeiden kautta. Sähköisten palaute- ja yhteydenottolomakkeiden tarkoitus on tarjota mahdollisuus ottaa yhteyttä Vanhustyön keskusliittoon ja antaa palautetta. Lukijapalautelomakkeella palautetta voi antaa myös ilman yhteystietojen jättämistä.

Tietojen kerääminen perustuu asiakkaan suostumukseen tai muuhun asetuksen mukaiseen käsittelyperusteeseen.

Rekisterin henkilötietojen sisältö

Palautteen antajan, yhteydenottopyynnön jättäjän tai tilaajan yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja toimitusosoite.

Tietojen käsittely ja luovuttaminen

Asiakkaan antamia henkilötietoja käsitellään, jotta asiakkaaseen voidaan olla yhteydessä ja vastata häneen antamaan palautteeseen. Asiakkaan antamia henkilötietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen.

Tietoja käsitellään asianmukaisesti ja huolellisesti eikä tietoa jaeta ilman suostumusta eteenpäin. Henkilökuntamme on perehdytetty tietosuoja- ja tietoturva-asioihin ja käytämme tietoturvallisia menetelmiä ja välineitä työssämme.

Tietoja säilytetään vain tarpeellinen aika, joka riippuu kerätyn tiedon tarkoituksesta.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Kolmannet osapuolet, joiden palveluita käytämme, ovat sitoutuneet myös noudattamaan Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta henkilötietojen käsittelyn osalta.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta, jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu rekisteriin
  • saada virheellinen henkilötieto korjattua
  • saada tietonsa poistetuksi rekisteristä
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.