Opas -ikoni

Ikäopas-toiminta

Kaipaatko uudenlaista vapaaehtoistoimintaa? Haluaisitko olla mukana nostamassa ikääntyneiden ääntä esille? Tai kaipaatko omaan toimintaan ikäihmisten näkemystä ja kokemusta? Ikäopas-toiminta voi silloin olla sinulla oikea ratkaisu.

Haluamme nostaa ikääntyvien äänen entistä enemmän esille ja siksi syntyi uudenlainen vapaaehtoistoiminnan muoto Ikäoppaat. Ikäoppaat – ikääntyviä kokemusasiantuntijoita – joiden tavoitteena on kertoa elämänkulusta, ikääntymisestä ja vanhuudesta omin sanoin. Tällä hetkellä Ikäopas-toimintaa on Itä-Suomessa.

Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on lisätä ikääntyneiden hyvinvointia ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Vapaaehtoistoiminta on kaikille osapuolille maksutonta.


Haluamme nostaa esille iäkkäiden ihmisten ääntä

Elämme yhteiskunnassa, jossa on yhä enemmän vanhoja ihmisiä. Yhteiskunta kuuluu kaikille, mutta iäkkäiden ihmisten ääni ei tule kuuluviin riittävän hyvin.

Vanhustyön keskusliiton kansalaiskyselyn (2022) perusteella valtaosa suomalaisista suhtautuu vanhuuteen myönteisesti ja katsoo, että se on osa normaalia elämänkulkua. Sen sijaan yhteiskunnan suhtautuminen vanhuuteen on kielteisempää.

Yhteiskunnan ja ihmisten suhtautuminen iäkkäisiin ihmisiin näkyy esimerkiksi siinä, miten heistä puhutaan, millä tavoin he pääsevät osallistumaan yhteiseen hyvinvointiin, miten ovat mukana päätöksenteossa sekä miten heidän tarpeensa otetaan huomioon palveluissa. Ratkaisevaa on myös se, miten yhdenvertaisesti iäkkäitä ihmisiä kohdellaan.

Kansalaiskyselyyn vastanneiden mielestä tiedotusvälineiden kuva iäkkäistä ihmisistä on liian yksipuolinen. Vanhuuden moninaisuus ja yksilöllisyys jäävät huomiotta. Vastaajat toivovat, että yhteiskunnassa vanhuus nähtäisiin normaalina elämänvaiheena ja pitkä ikä arvokkaana.

Kansalaiskyselyn pohjalta aloitettiin kansanliike Tehdään iästä numero. Sen tarkoitus on vahvistaa myönteisiä ikäasenteita yhteiskunnassa ja tehdä Suomesta pala kerrallaan ikääntymisen mallimaa.

Ratkaisuksi ikäoppaat

Tarvitsemme Suomeen ikäoppaita – ikääntyviä kokemusasiantuntijoita – joiden tavoitteena on kertoa elämänkulusta, ikääntymisestä ja vanhuudesta omin sanoin. Ikäoppaiden kokemuskerronta tuo ikääntyvät ihmiset näkyviin ja kuuluviin sekä vahvistaa myönteisiä ikäasenteita yhteiskunnassamme. Ikäoppaat kertovat oman arvokkaan tarinansa ikääntymisestä ja sen ennakoinnista.

Ikäoppaiden tarinat ja kokemukset auttavat ymmärtämään ikääntyvien ihmisten omia näkemyksiä siitä, miten yhteiskunta ottaa ihmiset huomioon ja miten voimme luoda ikäystävällisempää yhteiskuntaa. Oppaiden kokemustarinoiden kautta kuva ikääntyvistä ihmisistä voi monipuolistua ja muuttua askel askeleelta. Ikäoppaiden kerronta ja elämäntarinat vahvistavat myös laajempaa ikäymmärrystä. Samalla voimme ennaltaehkäistä ja vähentää ikäsyrjintää.

Ikäoppaana toimiminen tarjoaa ikääntyvälle ihmiselle itselleen mahdollisuuden osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Hän saa tuoda omaa asiantuntijuuttaan kokemusasiantuntijan roolissa, kertoa oman tarinansa ja sen myötä kannustaa muita ikääntyviä ennakoimaan omaa ikääntymistään. Vertaistuen kautta vastaanottajan saattaa olla helpompi vastaanottaa ja omaksua tietoa. Ikäoppaalle itselleen vertaisten kohtaaminen luo sosiaalisia kontakteja. Yhdessä muiden ikäoppaiden kanssa toimiminen puolestaan lisää yhteisöllisyyttä ja kuuluvuutta johonkin ryhmään.

Kuka voi olla ikäopas?

Vastaus on helppo: Ikäoppaana voi toimia oikeastaan kuka tahansa yli 60-vuotias itäsuomalainen, joka on tavalla tai toisella käynyt läpi ja pohtinut ikääntymisen ennakoinnin aihealueita. Niitä voivat olla esimerkiksi asuminen, talous, asiakirjat, terveys, sosiaaliset suhteet jne. Teema voi olla myös jokin itseä koskettava aihe, jonka näkee tärkeänä hyvässä ikääntymisessä tai ikääntymisen ennakoinnissa. Tärkeintä on, että henkilö on motivoitunut kertomaan omista kokemuksistaan.

Kolme naista kahvilla rannalla
Kaksi iäkästä naista keskustelemalla keskenään.

Ikäopas koulutus

Ikäopas toimii kokemusasiantuntijana oman mielenkiinnon ja valmiuksien mukaan esimerkiksi ryhmissä, tapahtumissa, keskusteluissa ja ennakoinnin kursseilla yhdessä ohjaajan kanssa. Toimintaan voi osallistua oman aikataulun mukaan – omaa elämänkokemusta, vahvuuksia ja voimavaroja hyödyntäen. Ohjaaja tukee ikäopasta ja perehdyttää toimintaan.

Vanhustyön keskusliitto kouluttaa vuosittain uusia ikäoppaita. Koulutuksessa keskustellaan ikäoppaan kanssa ikääntymisen merkityksestä ja käydään läpi sitä, mitä ikäoppaana toimiminen tarkoittaa. Koulutus kestää kuusi tuntia ja siihen osallistuu muutamia henkilöitä kerrallaan. Iso osa perehdytystä keskittyy sanoittamaan Ikäoppaan tarinaa ja rohkaisee Ikäopasta kirjoittamaan ja/tai kertomaan tarinansa myös muille. Perehdytyksiä järjestetään keväällä ja syksyllä. Kysy seuraavaa koulutusta Tarja Siltanen, koordinaattori, tarja.siltanen@vtkl.fi, 050 46 40250

 


Lisätietoa toiminnasta

Tarja Siltanen
vanheneminen.fi koordinaattori

tarja.siltanen@vtkl.fi
050 464 0250

 

Ikäopas-toiminnan mahdollistaa

Olvi-säätiö

Mökki rannalla, ihmisiä istumassa kalliolla