Kirjavinkit -ikoni

Ryhmämalli

Ryhmä keskustelemassa kahvikupit kädessään

Varaudu vanhuuteen -ryhmämallin avulla voit käsitellä vanhuuden ennakoimisen teemoja erilaisissa ryhmissä. Malli sopii niin vapaaehtoisten kuin ammattilaistenkin käyttöön. Ryhmänohjaajat voivat valita eri teemoista ryhmäänsä parhaiten sopivia aiheita.

Miten ryhmämalli toimii?

Varaudu vanhuuteen -ryhmämalli perustuu Vanheneminen.fi -sivuston sisältöihin. Voit ottaa ryhmämallin heti käyttöön, vaikka sivusto ei olisi sinulle ennestään tuttu. Ryhmänohjaajan oppaasta löydät kattavat ohjeet ryhmätapaamisten suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Lataa opas tästä. .

Kunkin tapaamisen aluksi ryhmänohjaaja pitää osallistujille lyhyen tietoiskun käsiteltävästä teemasta. Tietoiskuja varten olemme tehneet valmiit diaesitykset sekä aiheeseen johdattelevat videot. Diaesitysten muistiinpanokentässä on tietoiskun vetäjälle lisätietoja. Tietoisku-diat

Tietoisku-videoissa asiantuntijat vastaavat lyhyesti muutamiin varautumista koskeviin kysymyksiin. Videot ovat hyvä tapa johdatella osallistujia tapaamisen aiheeseen ja virittää ryhmässä keskustelua. Videot löytyvät myös Tietoisku-dioista. Katso videot

Ryhmämallin pilottikurssi Kuopiossa

Kuopion kansalaisopistossa on järjestetty syksystä 2020 ryhmämalliin perustuvia kursseja, jotka ovat kokoontuneet kahdesta kuuteen tapaamiskertaa. Sinäkin voit ottaa ryhmämallin vapaasti käyttöön omassa organisaatiossasi tai oppilaitoksessa. Opinnäytetyö ryhmämallin soveltuvuudesta vapaan sivistystyön kentällä

Palautetta kurssista:

”Kurssi on monipuolinen, jokainen aihealue on tärkeä ja jokaisesta on hyvää tietoa Vanheneminen.fi -sivustolla. Tarpeellinen kurssi kaikille, koska kaikki vanhenevat ja siirtyvät eläkkeelle aikanaan.” – kurssin osallistuja

Kuulisimme mielellämme palautetta ja kokemuksia ryhmämallin käyttöön liittyen. Ota meihin rohkeasti yhteyttä myös, jos sinulla herää mitä tahansa kysymyksiä. Yhteystiedot

Ryhmämalli Innokylässä

Varaudu vanhuuteen -ryhmämalli löytyy myös Innokylästä. Tutustu lisää