Kyselyt ja raportit

Tehdään iästä numero -kansanliike lähti liikkeelle Vanhustyön keskusliiton alkuvuodesta 2022 teettämästä kattavasta kansalaiskyselystä, jossa kysyttiin suomalaisten asenteista koskien vanhuutta, vanhenemista ja vanhustyötä. Emerita professori Marja Vaarama laati kattavan raportin kyselyn pohjalta. Sen lisäksi kansanliikkeen nimissä on tehty pienempiä kyselyjä koskien iäkkäistä ihmisistä käytettävää termiä ja ikäsyrjintää.

Toiveena tavallinen, hyvä elämä – suomalaisten mielikuvat ja kokemukset vanhuudesta – Marja Vaaraman raportti

Professori emerita Marja Vaarama on kirjoittanut kattavan raportin, jossa hän on analysoinut Vanhustyön keskusliiton ainutlaatuista kansalaiskyselyä, jossa kysyttiin 16 vuotta täyttäneiltä mannersuomalaisilta, mitä he ajattelevat vanhuudesta, vanhojen asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa sekä millaisia näkemyksiä heillä on vanhustyöstä ja hyvästä vanhuudesta. Vaaraman raportissa on vertailtu kansalaiskyselyn tuloksia muihin vanhuusalan tutkimuksiin.

Raportin yhteenveto nyt myös ruotsiksi ja englanniksi.

Sammandrag: Förhoppningen är ett vanligt, bra liv -rapport

Summary: Hoping for a good, ordinary life -report

Vanhuutta kuvaavilla termeillä luodaan mielikuvaa ja arvostusta

Kevään ja kesän 2023 aikana kysyimme, millä termillä ihmiset haluavat tulla kutsutuksi yli 65-vuotiaana ja mitä mieltä he ovat käytössä olevista termeistä.

Vastaajia pyydettiin antamaan arvion kyselyyn listatuista termeistä: positiivinen – neutraali – negatiivinen – oma valinta. Listatuista termeistä positiivisimpana pidettiin sanaa seniori.

Suurin osa vastaajista (74 %) oli sitä mieltä, että käytetyillä sanoilla ja termeillä on merkitystä, sillä niillä luodaan mielikuvaa ja niihin on latautunut arvoja. Tärkeää on miettiä aiheyhteyttä, missä sanaa käytetään sekä kysyä henkilöltä itseltään, millä termillä hän toivoo itseään kutsuttavan.

Lue kyselyn tulokset oheisesta tiedotteesta ja linkistä.

Sitoudun edistämään ikäymmärrystä. Tehdään iästä numero. #IästäNumero. vanheneneminen.fi.

Lataa kansanliikkeen somekuvat:

Liitä kuvapäivityksen mukaan ainetunniste #IästäNumero ja Twitterissä myös osoite @vanheneminen.

Sitoudun puhumaan eri-ikäisistä kunnioittavasi (Facebook, Instagram)

Sitoudun puhumaan eri-ikäisistä kunnioittavasi (Twitter)

Sitoudun huomioimaan iäkkäät päätöksenteossa (Facebook, Instagram)

Sitoudun huomioimaan iäkkäät päätöksenteossa (Twitter)

Sitoudun edistämään ikäymmärrystä (Facebook ja Instagram)

Sitoudun edistämään ikäymmärrystä (Twitter)

Ainutlaatuinen kyselytutkimus vanhuudesta, vanhenemisesta ja vanhustyöstä

Vanhustyön keskusliitto teetätti alkuvuodesta 2022 kattavan ja ainutlaatuisen kyselyn kansalaisten asenteista koskien vanhuutta, vanhenemista, vanhustyötä sekä sukupolvisuhteita.

Emme asettaneet vastaajille yläikärajaa ja jaottelimme yleensä yhdeksi ryhmäksi niputetut 65+ / 75+-vuotiaat yhtä tarkasti kuin nuoremmatkin ryhmät. Saimme aikaan aineiston, joka luo erinomaisia mahdollisuuksia tarkastella eri ikäisten näkemyksiä ja asenteita.