Opas -ikoni

Tietoa ja tutkimuksia

Tälle sivulle on koottu vanhenemiseen ja vanhuuteen varautumiseen liittyviä tutkimuksia, tietoa ja lukuvinkkejä.


Kokemuksia vanhuuteen varautumisesta

Vanheneminen.fi -hanke toteutti vuonna 2020 laadullisen tutkimuksen osana väitöskirjaa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ihmisten kokemuksia vanhuuteen varautumisesta. Tutkimukseen osallistui 32 haastateltavaa, jotka olivat iältään 55–72-vuotiaita.

Kokemuksia Vanheneminen.fi -sivustosta

Vanheneminen.fi -hankkeesta tehtiin terveyden edistämisen YAMK opinnäytetyö vuonna 2020. Opinnäytetyössä selvitettiin Vanheneminen.fi -sivuston käyttäjäkokemuksia. Laadullinen aineisto koostui yli 50-vuotiaiden sivuston käyttäjien haastatteluista.

Varautujan polku

Varautujan polku on Vanheneminen.fi -hankkeessa kehitetty asiakasymmärryksen malli. Varautujan polku pohjautuu hankkeessa kerättyyn tietoon sekä käyttäytymisen muutoksen teorioihin. Infograafi kuvaa esimerkkihenkilön ”Veikon” matkaa havahtumisesta kohti tietoista vanhuuteen varautumista.

Nainen ja pikkulapsi kävelevät polulla, kuvituskuva

Kansalaisten tiedontarpeet

VTKL ja KantarTNS toteuttivat ”Varautuminen parempaan vanhuusikään” -gallupkyselyn syksyllä 2018. Kyselyn tavoitteena oli selvittää kansalaisten varautumista sekä tiedontarpeita liittyen vanhuuteen varautumiseen. Kyselyyn vastasi 1004 yli 50-vuotiasta. Vanheneminen.fi aineisto on rakennettu osittain tämän kyselyn tulosten pohjalta.

GEREC

Gerontologian tutkimuskeskus GEREC on Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen vanhenemisen ja ikääntyvän yhteiskunnan tutkimuksen yhteenliittymä. Tutkimuskeskus tuottaa tietoa ikääntyvien ihmisten elämästä, terveydestä ja toimintakyvystä – tavoitteena lisätä ymmärrystä täysipainoisen elämän mahdollisuuksista eri ikävaiheissa.

Mummilla sylissään lapsenlapsi, seisovat pellon laidassa

Gerontologia-lehti

Gerontologia on monitieteellinen ja laajan lukijakunnan tavoittava lehti, joka käsittelee vanhuutta ja elämänkulkua erilaisista näkökulmista. Lehdessä julkaistaan sekä suomen- että ruotsinkielisiä tieteellisiä artikkeleita ja katsauksia sekä muita kirjoituksia gerontologian kaikilta osa-alueilta.

Kirjavinkit

Olemme koonneet yhteen muutamia kirjavinkkejä liittyen vanhuuteen varautumiseen. Mukana on niin omakohtaisia kokemuksia ja kertomuksia kuin tutkimustietoa eri osa-alueista. Puuttuuko sivulta mielestäsi jotain? Ota meihin yhteyttä