Usein kysyttyä asiakirjoista

Tälle sivulle olemme koonneet muutamia usein kysyttyjä kysymyksiä koskien oikeudellisen ennakoinnin asiakirjoja. Suurin osa kysymyksistä koskee edunvalvontavaltuutusta. Kysymyksiin on vastannut vanhuusoikeuden tutkija Henna Nikumaa Itä-Suomen yliopistosta, Hyvinvointioikeuden instituutista.

Mallit, pohjat ja lomakkeet

Edunvalvontavaltuutuksen tekeminen olisi ajankohtaista. Mistä löytäisin koostetusti tietoa? Mitä kirjoitan siihen valtuutukseen?

Edunvalvontavaltuutuksen tekemistä suositellaan jokaiselle täysi-ikäiselle. Sairastuminen tai onnettomuus eivät ikää katso. Ohjeita edunvalvontavaltuutuksen laatimiseen löydät Vanheneminen.fi artikkelista: Näin edunvalvontavaltuutus laaditaan

Tietoa edunvalvontavaltuutuksesta sekä suositeltava edunvalvontavaltuutusmalli löytyy myös esimerkiksi Suomen muistiasiantuntijat ry:n oppaasta: Miten turvaan tahtoni toteutumisen? Opas oikeudelliseen ennakointiin

Mistä löydän valmiin pohjan edunvalvontavaltuutukseen?

Valmista, jokaiselle soveltuvaa edunvalvontavaltuutuskaavaketta tai lomaketta on mahdotonta laatia, koska edunvalvontavaltuutus on aina yksilöllinen asiakirja. On kuitenkin totta, että edunvalvontavaltuutukseen on lain mukaan kirjattava tietyt asiat ja lisäksi käytännön kokemus on osoittanut, että sinne kannattaa kirjata myös muutamia muita asioita. Näiden seikkojen pohjalta on tehty useimmille soveltuva edunvalvontavaltuutusmalli, joka löytyy Suomen muistiasiantuntijat ry:n oppaasta sivuilta 36–37. Lataa opas

Opas toimii samalla ikään kuin täyttöohjeena edunvalvontavaltuutuksen tekijälle. Valtuuttajan on tärkeää ymmärtää, millaista asiakirjaa hän on laatimassa ja miksi. Tämän vuoksi mallia ei myöskään haluta irrottaa oppaasta.

Mistä löytyy lomake edunvalvontaan?

Edunvalvontaan liittyvät lomakkeet, kuten ilmoitus edunvalvonnan tarpeesta, löytyvät digi- ja väestötietoviraston sivuilta. Jos kysyjä etsii lomaketta edunvalvontavaltuutuksen tekemiseen, ks. edellinen vastaus.
Digi- ja väestötietoviraston lomakkeet

Mistä löydän testamenttimallin?

Valmista, kaikille soveltuvaa testamenttimallia on mahdotonta laatia, koska testamentti on aina yksilöllinen asiakirja. Testamentin laatimiseen suositellaan asiantuntija-apua, kuten pankkilakimiestä, oikeusaputoimistoa tai asianajo- ja lakiasiaintoimistoja.

Edunvalvontavaltuutus

Miten edunvalvonta, edunvalvontavaltuutus ja edunvalvontavaltuutettu käsitteinä eroavat toisistaan?

Näiden käsitteiden selitykset ja käsitteiden väliset erot löydät Vanheneminen.fi artikkelista: Näin edunvalvontavaltuutus laaditaan

Voiko aviopuoliso toimia edunvalvontavaltuutettuna?

Kyllä voi. Usein edunvalvontavaltuutetuksi valitaankin joku perheenjäsen, mutta edunvalvontavaltuutettu voi olla myös vaikkapa ystävä, naapuri tai vanha työkaveri. Tärkeintä on, että valtuuttaja luottaa kyseiseen henkilöön. Tärkeää on nimetä myös toissijainen valtuutettu ja varavaltuutettu. Jos varavaltuutettu on myös perheenjäsen, suositellaan lisäksi perheen ulkopuolisen varavaltuutetun nimeämistä mahdollisia perheen sisäisiä esteellisyystilanteita varten. Suullinen suostumus edunvalvontavaltuutukseen nimetyiltä valtuutetuilta riittää.

Mistä saa esteettömiä todistajia, kun niitä ei ole omasta takaa?

Todistajiksi voi kysyä esimerkiksi naapureita, työkavereita tai harrastuskavereita. Lähisukulaiset eivät kelpaa todistajiksi. Tarkempi luettelo esteellisistä todistajista: Opas oikeudelliseen ennakointiin

Missä edunvalvontasopimuksen voi tehdä?

Edunvalvontavaltuutuksen laatimiseen suositellaan asiantuntija-apua, kuten pankkilakimiestä, oikeusaputoimistoa tai asianajo- ja lakiasiaintoimistoja. Edunvalvontavaltuutus on mahdollista myös laatia itse, jos perehtyy aiheeseen.

Mihin osoitteeseen toimitetaan omaisuusluettelo?

Omaisuusluettelon laatimiseen löytyvät ohjeet digi- ja väestötietoviraston sivuilta. Digi- ja väestötietoviraston sivuille

Viedäänkö valtakirja Digi- ja väestötietovirastoon heti, kun se on laadittu vai vasta sitten, kun siihen haetaan vahvistusta? Säilyttääkö valtuutettu sen siis itse niin kauan, kunnes valtuutukselle haetaan vahvistusta?

Edunvalvontavaltuutusta ei viedä digi- ja väestötietovirastoon heti sen laatimisen jälkeen, vaan vasta silloin, kun tarve sen käyttöönotolle ilmenee. Jos valtuuttajalla säilyy kyky hoitaa omia asioitaan elämänsä loppuun asti, edunvalvontavaltuutusta ei oteta käyttöön lainkaan, eli sitä ei silloin viedä missään vaiheessa digi- ja väestötietovirastoon.

Edunvalvontavaltuutusta suositellaan säilytettäväksi hyvässä tallessa. Usein ikääntyville edunvalvontavaltuutuksen laatijoille suositellaan, että he antavat edunvalvontavaltuutuksensa säilytettäväksi tulevalle edunvalvontavaltuutetulleen. Näin voidaan paremmin varmistaa, että asiakirja löytyy, jos joskus tulee aika ottaa se käyttöön ja viedä vahvistettavaksi digi- ja väestötietovirastoon.

Hoitotahto

Voiko omainen allekirjoittaa hoitotahdon läheisensä puolesta?

Ei voi. Kukaan ei voi hoitotahtoa allekirjoittaa toisen puolesta. Jos henkilön oikeudellinen toimintakyky on laskenut jo sen verran, ettei henkilö ymmärrä enää hoitotahdon merkitystä, ei hän voi enää hoitotahtoa ilmaista. Tällöin tulee selvittää henkilön oletettua tervettä tahtoa, eli sitä, mitä henkilö tilanteessa päättäisi, jos päätöksentekoon vielä kykenisi. Tätä yleensä selvitetään muun muassa haastattelemalla omaisia, jolloin omaisten rooli on merkityksellinen. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että tilanteessa pyritään selvittämään potilaan tahtoa, ei sitä, mitä omainen tahtoisi läheiselleen tehtävän.

Myös tilanteessa, jossa esimerkiksi pitkälle muistisairas henkilö muuttaa tehostettuun palveluasumiseen eikä pysty enää itse ilmaisemaan tahtoaan, voidaan omaista haastatella tarkoituksena selvittää muistisairaan tapoja, tottumuksia, arvoja ja elämänpolkua. Tällöin kyseessä ei ole hoitotahto, vaikkakin erittäin tärkeää tietoa hoitohenkilöstölle heidän uudesta asiakkaastaan.
Lue lisää hoitotahdon laatimisesta

Vaatiiko hoitotahto allekirjoituksia?

Ei vaadi. Hoitotahdon voi ilmaista myös suullisesti. Toki kirjallista hoitotahtoa suositellaan. Hoitotahto suositellaan allekirjoitettavaksi ja mielellään myös kahta todistajaa, mutta hoitotahto voi olla pätevä myös ilman allekirjoituksia.