Edunvalvontavaltuutuksen aakkoset

Edunvalvontavaltuutuksen aakkoset- miten se tehdään?

Jokaisen edunvalvontavaltakirja on yksilöllinen. Siksi sen tekemistä varten ei ole olemassa yhtä valmista mallipohjaa, joka sopisi kaikille. Näillä edunvalvontavaltuutuksen aakkosilla pääset kuitenkin alkuun.

A. Käytä apunasi asiantuntijaa edunvalvontavaltuutusta tehtäessä, jotta kaikki asiat ja muotoseikat tulevat huomioiduksi. Apua on saatavilla esim, asianajo -ja oikeusaputoimistoilta, lakiasiantoimistoilta, pankeista ja erilaisilta järjestöiltä.

B. Valitse valtuutetuksi luotettava henkilö, jonka haluat hoitavan asioitasi ja kysy häneltä suostumus. On hyvä myös määritellä toissijainen valtuutettu ja varavaltuutettu.

C. Kirjaa ylös, mitä asioita puolestasi hoidetaan. Voit lisätä valtakirjaan sinulle tärkeitä yksilöllisiä toiveita, kuten kummilasten muistamisia tai hyväntekeväisyyteen osallistuminen.

D. Valmiin asiakirjan tulee todistaa oikeaksi kaksi esteetöntä todistajaa, jotka ovat paikalla, kun asiakirja allekirjoitetaan.

E. Muista kertoa valtuutetullesi, mistä edunvalvontavaltakirjan löytää, jos valtakirjan vahvistaminen tulee ajankohtaiseksi. Kodin tärkeät asiakirjat voi olla hyvä koota yhteen kansioon.

F. Edunvalvontavaltuutusvaltakirja lähetetään Digi- ja väestötietovirastoon vahvistettavaksi yhdessä lääkärintodistuksen kanssa vasta silloin, kun et itse pysty hoitamaan omia asioitasi.

G. Edunvalvontavaltuutus joustaa tilanteesi mukaan. Se lakkaa olemasta voimassa, jos valtuutettusi ilmoittaa luopuvansa tehtävästään tai jos sinä haet valtuutuksen peruuttamista Digi- ja väestötietovirastolta, esimerkiksi tilanteessa, jossa parannut vakavasta sairaudesta ja pystyt taas hoitamaan omia asioitasi.

Artikkelin lähteenä käytetty Digi- ja väestöviraston omissa käsissä kampanjan sivustoa omissakasissa.fi/