Edunvalvontavaltuutus keventää luottohenkilön vastuuta

Edunvalvontavaltuutus kuuluu jokaisen suomalaisen ”tärkeiden papereiden” -kansioon. Jos oma toimintakyky heikkenee, edunvalvontavaltuutus on perinteistä edunvalvontaa ketterämpi tapa järjestää omien asioiden hoito. Omissa käsissä-kampanjassa neuvotaan, miten edetä asiassa.

Edunvalvontavaltuutuksen suosio on kasvussa. Vuonna 2021 voimaan tulleista edunvalvonnoista ja edunvalvontavaltuutuksista lähes puolet oli edunvalvontavaltuutuksia. Väestön ikääntyminen lisää edunvalvonnan tarvetta tulevina vuosina merkittävästi.

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi ennakkoon ilmoittaa, kuka hoitaa hänen asioitaan ja miten niitä hoidetaan, jos hän itse ei siihen enää kykene. Edunvalvontavaltuutukseen voi ilmoittaa omia toiveitaan niin talous- ja terveysasioista kuin omaisuudenhoidosta, ja siten pitää tärkeät päätökset omissa käsissä.

Edunvalvontavaltuutus keventää luottohenkilön vastuita. Valtuutetun tulee alussa antaa luettelo hoidettavanaan olevasta valtuuttajan omaisuudesta Digi- ja väestötietovirastolle, mutta muutoin perinteiseen edunvalvontaan liittyvää vuosittaista raportointia ei tarvitse tehdä. Edunvalvontavaltuutettuna toimimiseen liittyvät asiakirjat ja tositteet tulee kuitenkin säilyttää huolellisesti tallessa.

Edunvalvontavaltakirjan tekoon on tarjolla tukea

Edunvalvontavaltuutusta tehdessä kannattaa miettiä, miten toivoo luottohenkilön toimivan erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi millaisia toiveita on hoidon järjestämiseen, jos terveydentila heikkenee? Millaisia valintoja valtuutetun tulisi tehdä omaisuuden, kuten vaikkapa asunnon myynnin suhteen? Haluanko muistaa läheisiäni merkkipäivinä? Miten toimitaan, jos luottohenkilö on esteellinen tai joutuu luopumaan tehtävästään?

Edunvaltuutusvaltakirjan ei tarvitse olla pitkä ja yksityiskohtainen. Olennaista on se, että siitä käy selkeästi ilmi oma tahto. On tärkeää, että sekä henkilö itse että tuleva valtuutettu ymmärtävät, millaisia vaikutuksia valtakirjalla on ja miten sitä voi hyödyntää. Tärkeää on myös varmistaa, että valtakirja on juridisesti pätevä.

Edunvalvontavaltakirja tulee tehdä kirjallisesti. Omien toiveiden kirjaaminen selkeästi voi olla hankalaa ja siksi asiantuntijan neuvot tervetulleita. Pankit, asianajo- tai lakiasiaintoimistot, monet järjestöt ja oikeusaputoimistot neuvovat valtakirjan teossa.

Omissa käsissä -kampanjalla edunvalvontavaltuutus tunnetuksi

Omissa käsissä -kampanjalla herätellään suomalaisia ottamaan tulevaisuuden päätökset omiin käsiinsä ja tekemään edunvalvontavaltuutuksen. Kampanjan omissakäsissä.fi -sivulla löytyy tietoa edunvalvontavaltuutuksesta sekä siihen liittyviä palveluita tarjoavia yrityksiä ja organisaatioita. Mukana on yli 70 järjestöä, yritystä ja viranomaista, ja kampanjalla on valtiovarainministeriön, oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön tuki.

”Olemme iloisia, että näin laaja ja yhteiskunnallisesti merkittävä joukko organisaatioita on lähtenyt mukaan kampanjoimaan yhdessä edunvalvontavaltuutuksen puolesta. Uskon, että jokaiselle on tärkeää, että voi vaikuttaa omien asioidensa hoitoon, jos elämä tavalla tai toisella yllättää.”, sanoo viestintä- ja markkinointijohtaja Liinu Lehto Digi- ja väestötietovirastosta.

Muistilista edunvalvontavaltuutuksen tekijälle

Jokainen edunvalvontavaltakirja on yksilöllinen. Huomioi seuraavat asiat, kun teet edunvalvontavaltuutuksen:

  • Mieti ensin, mitä asioita haluat, että puolestasi hoidetaan ja miten.
  • Sovi asiasta henkilön kanssa, jonka haluat hoitavan asioitasi edunvalvontavaltuutettuna.
  • Valitse myös varavaltuutettu ja toissijaiset valtuutetut. Heitä tarvitaan esimerkiksi valtuutetun esteellisyyden tai tehtävästä luopumisen vuoksi.
  • Tee edunvalvontavaltakirja kirjallisesti. Pankit, asianajo- tai lakiasiaintoimistot, monet järjestöt ja oikeusaputoimistot neuvovat valtakirjan teossa.
  • Kun valtakirja allekirjoitetaan, läsnä tulee olla kaksi esteetöntä todistajaa. Todistajien ei tarvitse tutustua edunvalvontavaltuutuksen sisältöön.
  • Edunvalvontavaltakirjassa tulee olla voimaantuloehto. Voimaantuloehto on määräys, jonka mukaan valtuutus tulee voimaan siinä tapauksessa, että valtuuttaja ei sairauden, heikentyneen terveydentilan, henkisen toiminnan häiriintymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene hoitamaan omia asioitaan.
  • Säilytä alkuperäinen valtakirja tallessa. Anna myös valtuutetulle oma alkuperäinen kappale valtakirjasta. Ilman alkuperäistä valtakirjaa edunvalvontavaltuutusta ei voida vahvistaa.
  • Edunvalvontavaltuutettu lähettää valtakirjan vahvistettavaksi Digi- ja väestötietovirastoon vasta, kun et itse pysty hoitamaan omia asioitasi. Valtakirjan liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto.