Hoitotahto ja edunvalvontavaltuutus – tarvitaanko niitä?

Kysyin 77-vuotiaalta äidiltäni taannoin, onko hän ajatellut hoitotahdon laatimista. Sain napakan vastauksen: ”En tarvitse hoitotahtoa – kyllähän te lapset tiedätte, miten minua tulee hoitaa, kun se aika koittaa.”

Vastaus hämmensi, sillä minulla ei ollut mitään tietoa siitä, miten äitini halusi itseään hoidettavan. Äitini vastaus on luultavasti hyvin yleinen, ja samansuuntaista pohdintaa oli myös vanhenemiseen varautumiskyselyn vastauksissa.

Vanhenemiseen varautumiskyselyyn vastanneista ikääntyneistä 40 % kertoi, että ei ole vielä tehnyt hoitotahtoa tai edunvalvontavaltuutusta. Jotkut vastaajista kertoivat suunnitelleensa näitä, toiset totesivat vain, että hoitavat asiansa vielä itse. Kyselyyn vastanneista 30 % oli tehnyt joko edunvalvontavaltuutuksen tai hoitotahdon, mutta ei vielä molempia. Vastaajista 30 % kertoi tehneensä sekä hoitotahdon että edunvalvontavaltuutuksen.

Vanhenemiseen varautumiskyselyyn vastaajista kaikki edunvalvontavaltuutuksen tehneet olivat käyttäneet sen tekemiseen asianajajan palveluja. Vastaajat olivat etsineet hoitotahdon tekemiseen ohjeita netistä ja laativat sen suoraan OmaKantaan. Kyselyyn vastaajat kertoivat, että heille on ollut tärkeää tehdä hoitotahto ja edunvalvontavaltuutus hyvissä ajoin. Tietoa näistä vastaajat olivat saaneet ystäviltä, pankista, hyvinvointialueilta, erilaisista tilaisuuksista ja netistä.

Hoitotahto on tahdonilmaisusi siitä, millaista hoitoa haluat elämäsi loppuvaiheessa. Hoitotahto on hyvä tehdä sellaisten tilanteiden varalle, joissa et itse pysty osallistumaan hoitopäätöksiisi. Näitä tilanteita voivat olla esimerkiksi vakava sairaus, tajuttomuus, muistisairaus tai onnettomuus.

Hoitotahdossa voit ilmaista erityistoiveesi hoidostasi tai voit kieltäytyä tietyistä hoitotoimenpiteistä. Hoitotahto helpottaa omaisten ja lääkärien hoitoratkaisujen tekemistä. Hoitotahdon voit tehdä joko suoraan Omakanta-järjestelmään (kanta.fi) tai kirjallisesti tai vaihtoehtoisesti myös suullisesti esimerkiksi lääkärin vastaanotolla. Hoitotahdosta löydät lisätietoa: Terveyskirjasto 

Esimerkkejä hoitotahtoon käytettävistä lomakkeista löydät:
1. THL- Hoitotahto
2. Muistiliitto-Hoitotahto

Myös edunvalvontavaltuutus eli tuen tarpeen ennakointi on syytä tehdä siltä varalta, että et itse myöhemmin pysty hoitamaan asioitasi. Edunvalvontavaltuutuksella päätät itse, miten asioitasi hoidetaan tulevaisuudessa ja kuka niitä on valtuutettu hoitamaan. Valtuutus otetaan käyttöön vain siinä tapauksessa, kun et enää itse kykene hoitamaan asioitasi. Edunvalvontavaltuutuksen laatimiseen suositellaan käytettäväksi asiantuntijaa; esimerkiksi oikeusaputoimistoa, lakiasiantoimistoa tai pankin notariaattipalveluita. Edunvalvontavaltuutukseen haetaan vahvistusta Digi- ja väestötietovirastosta yhdessä lääkärintodistuksen kanssa siinä vaiheessa, kun et enää itse kykene hoitamaan asioitasi. Vahvistus on maksullinen.

Edunvalvontavaltuutuksesta saat lisätietoa:
1. Suomi.fi- edunvalvontavaltuutus
2. Oikeuslaitos- edunvalvontavaltuutettu
3. DVV- edunvalvonta ja toisen asioiden hoitaminen

Ennakoimalla oikeudellisia asioitasi vahvistat itsemääräämisoikeuttasi, varmistat luottohenkilön omia asioitasi hoitamaan, helpotat läheistesi taakkaa, selkiytät toiveesi viranomaisille ja hoitohenkilökunnalle sekä ehkäiset väärinkäytöksiä.
Suomen muistiasiantuntijat ry on koonnut oppaallisen vinkkejä ja keinoja, joiden avulla voi varautua tilanteeseen, jossa ei pysty enää omia asioitaan hoitamaan. Lue lisää: Opas oikeudelliseen ennakointiin

Vanhustyön keskusliitossa kehitetään ja päivitetään vanheneminen.fi -sivustoa. Vanhustyön keskusliiton toimeksiannosta tehtiin kysely vanhenemiseen varautumisesta. Kyselyn toteutti geronomiopiskelija Tiina Jokinen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKista helmi-maaliskuun 2023 aikana. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä iäkkäiden omia kokemuksia ja vinkkejä vanhuuteen varautumisesta. Kysely lähetettiin Vanhustyön keskusliiton senioritoiminnan kanssa yhteistyössä yli 190 vastaanottajalle sekä pienemmille aluejärjestöille Kaakkois-Suomessa ja Etelä-Karjalassa. Vastauksia kyselyyn saatiin 23. Tämä blogiteksti syntyi ikääntyneiden omista ajatuksista ja kokemuksista hoitotahtoon ja edunvalvontavaltuutukseen liittyen sekä erilaisista internet lähteistä, jotka käsittelevät näitä tärkeitä aiheita.