Talous -ikoni

Tehdään iästä numero

Tervetuloa rakentamaan kanssamme ikäystävällistä Suomea!

Tehdään iästä numero! #IästäNumero

Gör ett nummer av åldern
Dahkat agis nummira
Age matters

Ohessa valmiit esittelykalvot, joilla voit kertoa kansanliikkeestä.


Kansanliikkeen tavoitteet:

  • myönteiset ikäasenteet vahvistuvat yhteiskunnan eri osa-alueilla
  • poliitikkojen ei koeta syrjivän ikääntyneitä ihmisiä
  • ikääntymiseen liittyvä positiivinen uutisointi lisääntyy
  • vanhuusalan ja vanhustyön veto- ja pitovoima parantuu

Oletko samaa mieltä tavoitteista? Kerro mielipiteesi somessa ja käytä tunnistetta #IästäNumero

Toiveena tavallinen, hyvä elämä – suomalaisten mielikuvat ja kokemukset vanhuudesta – raportti

Professori emerita Marja Vaarama on kirjoittanut kattavan raportin, jossa hän on analysoinut Vanhustyön keskusliiton ainutlaatuista kansalaiskyselyä, jossa kysyttiin 16 vuotta täyttäneiltä mannersuomalaisilta, mitä he ajattelevat vanhuudesta, vanhojen asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa sekä millaisia näkemyksiä heillä on vanhustyöstä ja hyvästä vanhuudesta. Vaaraman raportissa on vertailtu kansalaiskyselyn tuloksia muihin vanhuusalan tutkimuksiin.

Minkä kysymyksen esittäisit päättäjille?

Eduskuntavaalit pidetään keväällä 2023. Iäkkäiden ääni on saatava kuuluviin vaalikeskusteluissa. Haluamme tietää, miten kansanedustajaehdokkaat edistävät iäkkäiden ihmisten asioita.

Olemme esittäneet kansanedustajille seuraavat kolme kysymystä:

Kysymys 1: Miten toivot tulevasi kohdeltavaksi, kun olet vanha ja sairas?

Kysymys 2: Miten aiot /aiotte edistää ja tukea eläkeläisten työllistymistä?

Kysymys 3: Miten voitte varmistaa, että iäkkäät ihmiset eivät syrjäydy digitalisaation myötä yhteiskunnassa?

Raportoimme kansanedustajien vastauksista seuraavassa uutiskirjeessä.

Tehdään iästä numero kansanliikkeen logo. Musta piirretty pöllö. #IästäNumero.

Ainutlaatuinen tutkimus vanhuudesta, vanhenemisesta ja vanhustyöstä

Vanhustyön keskusliitto teetätti alkuvuodesta kattavan ja ainutlaatuisen kyselyn kansalaisten asenteista koskien vanhuutta, vanhenemista, vanhustyötä sekä sukupolvisuhteita.

Emme asettaneet vastaajille yläikärajaa ja jaottelimme yleensä yhdeksi ryhmäksi niputetut 65+ / 75+-vuotiaat yhtä tarkasti kuin nuoremmatkin ryhmät. Saimme aikaan aineiston, joka luo erinomaisia mahdollisuuksia tarkastella eri ikäisten näkemyksiä ja asenteita.