Saavutettavuusseloste

Tervetuloa, tämä on Vanhustyön keskusliiton Vanheneminen.fi-sivuston saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.vanheneminen.fi ja on laadittu 09.10.2019. Tämän digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut sivuston toteuttanut Redland oy sekä Vanhustyön keskusliitto.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

Hallittava – Sivuston testit

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Sivustolla olevat testit eivät ole hallittavissa näppäimistörajapinnan välityksellä.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 2.1.1 Näppäimistö

Syy noudattamatta jättämiselle: Kohtuuton rasite. Testit on toteutettu kolmannen osapuolen lisäosan avulla. Lisäosan avulla luodut testit eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia ja niiden muokkaaminen sivuston toteuttajan toimesta ei ole mahdollista. Testit ovat tapa havainnollistaa sivuston viestiä vanhuuteen varautumisen tärkeydestä ja tehdä asiasta omakohtainen, mutta testien sisältö tulee ilmi muusta sivuston sisällöstä.

Toimintavarma – Muistilistan toiminnot

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Muistilistan toiminnot (artikkelin lisäys ja poisto sekä muistilistan tyhjennys) eivät ilmoita muistilistan tilasta niiden käytön jälkeen.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Syy noudattamatta jättämiselle: Kohtuuton rasite. Muistilista on toteutettu kolmannen osapuolen lisäosan avulla. Lisäosa ei täytä saavutettavuusvaatimuksia ja sen muokkaaminen sivuston toteuttajan toimesta ei ole mahdollista. Muistilista mahdollistaa haluttujen artikkelien kokoamisen yhteen ja linkkilistan lähettämisen sähköpostiin. Jos muistilistan käyttäminen ei ole mahdollista, voi nämä toiminnot tehdä jokaisen artikkelin kohdalla yksittäin.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000