Eniten kehitettävää on osallisuudessa

Kuntamarkkinoilla 13.-14.9.2023 tehtyyn kyselyyn tuli hyvinvointialueiden ja kuntien edustajilta 51 vastausta. Kyselyn väittämät saivat vastaajat pohtimaan oman kunnan tai hyvinvointialueen tilannetta jopa ääneen. Moni kommentoi vastatessaan, että tuleepa jotenkin negatiivisia vastauksia.

Vastaajat kokivat, että kulttuuripalvelujen ja yleisten tilojen esteettömyyden osalta asiat ovat hyvin. Eniten kehitettävää nähtiin iäkkäiden ihmisten digiosallisuudessa sekä mahdollisuudessa osallistua palvelujen suunnitteluun.

Yhteenveto vastauksista:

Kunnassa työntekijät perehdytetään ikäymmärrykseen

 • 41 % huonosti tai erittäin huonosti
 • 43 % hyvin tai erittäin hyvin

Lähellä olevat sote-palveluja tarvitsevat ihmiset vaikuttavat siihen, mitä palveluja kehitän tai tuotan

 • 30 % huonosti tai erittäin huonosti
 • 56 % hyvin tai erittäin hyvin

Kuntalaisilla on mahdollisuus saada hyvin tietoa palveluista ja asioista ilman sähköisiä välineitä ja älypuhelinta

 • 56 % huonosti tai erittäin huonosti
 • 42 % hyvin tai erittäin hyvin

Ruokapalveluiden asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa ruuan laatuun

 • 54 % huonosti tai erittäin huonosti
 • 18 % hyvin tai erittäin hyvin, (ei osaa sanoa 28 %)

Iäkkäät ihmiset on otettu mukaan suunnittelemaan heille suunnattuja palveluja

 • 54 % huonosti tai erittäin huonosti
 • 38 % hyvin tai erittäin hyvin

Iäkkäille ihmisille suunnattuja kulttuuripalveluja on runsaasti tarjolla

 • 24 % huonosti tai erittäin huonosti
 • 66 % hyvin tai erittäin hyvin

Harrastus- ja kulttuuripaikat ovat esteettömiä

 • 16 % huonosti tai erittäin huonosti
 • 78 % hyvin tai erittäin hyvin

Ikääntyneet ovat mukana kaupunkisuunnittelussa

 • 46 % huonosti tai erittäin huonosti
 • 42 % hyvin tai erittäin hyvin