Tehdään iästä numero -kansanliike etenee – uutiskirje 11/2022

Tietoa kansanliikkeestä Tehdään iästä numero on viimeisen kuukauden aikana jaettu Vanhustyön keskusliiton toimesta aktiivisesti eri työryhmissä ja tilaisuuksissa aina Utsjoella asti. Olemme myös saanet useita yhteydenottoja kansalaisilta, jotka haluavat olla edistämässä asiaa.

Vanhusneuvostopäivillä 2.11.2022 valtiovarainministeriön finanssineuvos Katju Holkeri toi esille OECD:n raportin avoimen hallinnon periaatteiden mittaamisesta ja eri ihmisryhmien osallisuudesta. Raportissa ilmeni, että iäkkäitä kuullaan huomattavasti vähemmän suhteessa muihin ihmisryhmiin.

Kansanliikkeen sanomalla olisi siis käyttöä myös Euroopassa, mutta keskitytään me ensin Suomeen ja vaikuttamaan tuleviin päättäjiin.

Tehdään iästä numero!

Merja Lankinen, viestintäjohtaja, Vanhustyön keskusliittox


Yhteiskunnan voimavara

Vanhimmat ikäluokat ovat voimavara, ja heidän merkityksenä yhteiskunnallemme on suuri. Eläkeikäisten osuus verotulosta on 20 prosenttia ja he maksavat suuremmalla veroprosentilla kuin palkansaajat eli he tuovat kunnalle rahaa.

Ikääntyneet ovat myös merkittävä erilaisten matkailu- ja kulttuuripalveluiden kuluttajaryhmä. Niin kutsutun hopeatalouden arvo on 25 miljardia. Palveluntarjoajien kannattaa siis tuottaa palveluja iäkkäille.

Ikääntyneet omaavat osaamista, elämänkokemusta ja henkistä resilienssiä. He tarjoavat korvaamatonta tukea lapsiperheiden arkeen ja ylläpitävät vapaaehtoisina monen kerhon, tapahtuman ja yhdistyksen toimintaa.

80-vuotta täyttäneiden äänestysaktiivisuus on kunta- ja eduskuntavaaleissa 81 prosenttia. Voivatko kansanedustajaehdokkaat jättää sen huomioimatta?

Lue Vanhustyön keskusliiton vaaliteemat vuoden 2023 eduskuntavaaleihin


Minkä kysymyksen esittäisit päättäjiltä?

Eduskuntavaalit pidetään keväällä 2023. Iäkkäiden ääni on saatava kuuluviin vaalikeskusteluissa. Haluamme tietää, miten kansanedustajaehdokkaat edistävät iäkkäiden ihmisten asioita.

Minkä kysymyksen sinä haluaisit kysyä päättäjiltä? Lähetä kysymyksesi oheisella lomakkeella viimeistään 30.11.2022. Viemme niitä eteenpäin ja esitämme niitä ehdokkaille.

Lähetä kysymys


Kattava raportti asennekyselystä

Sosiaalityön ja sosiaaligerontologian professori Marja Vaaramalta on valmistumassa kattava raportti ikäasenteista pohjautuen Vanhustyön keskusliiton teettämään asennekyselyyn.

Raportti julkaistaan joulukuun alussa. Kerromme siitä tarkemmin joulukuun uutiskirjeessä.


Toimenpiteitä kansanliikkeen edistämiseksi

  1. Lähetä kansanedustajille kohdennettu kysymyksesi 30.11.2022 mennessä.
  2. Kerro viidelle ihmiselle kansanliikkeestä ja sen sanomasta.
  3. Kirjoita kokemuksistasi lehteen, mielipideosastolle tai blogiin tai lähetä kirjoitus sähköpostilla Vanhustyön keskusliittoon merja.lankinen@vtkl.fi
  4. Seuraa kansanliikkeen Twitter-tiliä @vanheneminen
  5. Keskustele aiheesta sosiaalisessa mediassa, muista tunniste #IästäNumeroTutustu verkkosivulle vanheneminen.fi koostettavaan kansanliikkeen materiaaliin

#IästäNumero -aihetunniste

Aina kun laitat sosiaaliseen mediaan viestiä kansanliikkeestä, niin muista aihetunniste #IästäNumero.

Vinkki: Jos aihetunniste koostuu erillisistä sanoista, kirjoitetaan jokaisen sanan esimmäinen alkukirjain isolla. Näin tunniste täyttää saavutettavuusvaatimukset.