Vanhusasiavaltuutettu toimii Tehdään iästä numero -kansanliikkeen suojelijana

Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo on lupautunut kansanliikkeen Tehdään iästä numero suojelijaksi.

Hienoa, että voimme yhdistää voimamme ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi ja ikämyönteisyyden lisäämiseksi, Vanhustyön keskusliiton viestintäjohtaja Merja Lankinen iloitsee.

Myös Päivi Topo korostaa yhteistyön merkitystä iäkkäiden asioiden edistämisessä ja siinä on järjestöillä suuri merkitys.

Vanhusasiavaltuutettu tehtävä on ollut olemassa ensi vuoden alusta lukien kaksi vuotta. Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo näkee toimen alkukauden keskeisenä tehtävänä päätöksentekoon vaikuttamisen niin, että iäkkäiden näkökulma tulee paremmin huomioiduksi päätöksenteossa ennakolta.

Vaikuttamistyö ei onnistu ilman yhteydenpitoa muihin tämän alan toimijoihin, jossa järjestöt ovat erittäin keskeisessä roolissa. Tärkein asia on tietysti kuulla iäkkäitä ihmisiä. Me käymme paljon erilaisissa tapahtumissa, keskustellaan ja kuunnellaan ja tehdään yhteistyötä vanhusneuvostojen kanssa. Sieltä kuullaan millä tavalla iäkkäiden asiat ovat eripuolilla Suomea ja mitä pitäisi parantaa, Topo kertoo.

Podcastissa Tehdään iästä numero vanhusasiavaltuutettua pyydettiin nimeämään kolme asiaa, miten ikäsyrjintä saadaan Suomesta pois:

  1. Päätöksenteon arviointiin on saatava mukaan ikävaikutukset.
  2. Iäkkäiden näkemysten edistäminen kaikilla mahdollisilla keinoilla. Huolehdittava myös sellaisten äänen kuuluville saamista, joilla ei ole digitaitoja.
  3. Sukupolvien ketjua vahvistettava ja ymmärrettävä niiden keskinäinen riippuvuus.

Kuuntele koko haastattelu Spotifyssä

Tehdään yhdessä iästä numero!