Asumisen muutosten ennakointi – ikääntyneiden näkökulma

Miten olet varautunut siihen, että kun ikää karttuu niin asumistarpeet muuttuvat? Asumistarpeita kannattaa ennakoida jo hyvissä ajoin, kun on vielä voimia ja aikaa tehdä muutoksia. Martat vinkkaavat pohtimaan omia tarpeita ja toiveita asumisen suhteen.

Asumisen ennakointi vähentää tulevaisuuden pulmia. Asumiseen liittyviin toteutumattomiin haaveisiin kannattaa tarttua hyvissä ajoin, jotta muutoksista ehtii nauttia pidempään.

Suurin osa vanhenemisen varautumiskyselyyn vastanneista kertoi ennakoineensa asumisen muutoksia. He olivat miettineet seuraavia asioita:

  1. palvelut (kaupat, terveyskeskus, apteekki ym.) ovat lähellä asuntoa ja ne ovat helposti ja esteettömästi saavutettavissa
  2. taloyhtiössä on hissi tai asunto sijaitsee 1. kerroksessa
  3. liikkuminen asunnossa on esteetöntä
  4. asunnossa on tilava kylpyhuone esimerkiksi rollaattoria käyttävälle
  5. julkinen liikenne on helposti saavutettavissa ja bussipysäkki on talon vieressä
  6. asuinpaikan ympäristö on mukava ulkoiluun

Jokaisen oma elämäntilanne ja tarpeet vaikuttavat siihen, miten ja missä on hyvä asua. Suurin osa ihmisistä toivoo asuvansa omassa, tutussa kodissa ja ympäristössä myös vanhuutensa päivinä.

Ikäinstituutti on kirjoittanut asumisen ennakoinnista juuri kotona asumisen jatkumon näkökulmasta. Hyväkuntoisena on helpompaa teettää asunnon korjaus- ja muutostöitä. Kun koti on esteetön ja turvallinen, siellä on hyvä asua ja tapaturmien riski on pienempi.

Lue Ikäistituutin kirjoitus: Asu omassa kodissa vielä vuosienkin päästä – ennakoi tulevat asumistarpeesi

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta auttaa asunnon korjaus- ja muutostarpeiden arvioinnissa sekä avustusten hakemisessa.

Muutama vastaaja kertoi, että heidän asuntomuotonaan on edelleen paritalo tai omakotitalo, jossa on hoidettavana oma piha lumi- ja muine pihatöineen. He kertoivat, että ovat selvinneet hyvin ja ovat suunnitelleet tarvittavia remontteja.

Joku pariskunta kertoi, että toinen osapuoli haluaisi jo muuttaa helpompaan asumismuotoon, mutta toinen osapuoli ei halua, sillä rakkaat harrastukset vaativat tilaa, jota ei pienemmässä asunnossa sitten enää todennäköisesti olisi. Kertoipa eräs pariskunta muuttaneensa eläkepäiviksi maalle omakotitaloon puutarhoineen. Matka palveluihin taittuu omalla autolla, joka puolestaan edellyttää ajoluvan säilymistä jatkossakin. Talo ei ole täysin esteetön, mutta remontteja on esteettömyyden parantamiseksi jo tehty tai niitä on suunnitteilla.

Ennakoinnista puhutaan

Jotkut kyselyyn vastaajista eivät vielä olleet ennakoineet asumisen muutoksia konkreettisesti mitenkään. Asia oli tosin käynyt mielessä ja lasten kanssa niistä oli saatettu alustavasti keskustella.

Tulos on yhdensuuntainen väestötutkimuksen 2022 kanssa, jonka mukaan 74 prosenttia ei ollut tehnyt muutoksia ajatellen tulevaisuuden asumista ikääntymisen näkökulmasta, vaikka asiaa oli miettinyt paljon tai melko paljon 55 prosenttia. Suurin osa tiedostaa realistisesti muutoksien tarpeen: Kantarin väestötutkimuksen 2022 mukaan 55+ ikäisistä 44% ei ajattele asuvansa nykyisessä asunnossaan 10-15 vuoden kuluttua joko missään tapauksessa tai todennäköisesti.

Oletko sinä miettinyt asumisen muutosten ennakointia?

Tee testi: Onko kotisi turvallinen ja mukava asua ikääntyessä?

Pohdi, mikä voisi olla tulevaisuuden asumisesi suunta: nykyinen asunto ok, remppa vai muutto? Tee asumissuunnitelma.

Tutustu myös kodin muutospolkuun: Tarvitaanko kodissasi remonttia?


Vanhustyön keskusliitossa kehitetään ja päivitetään vanheneminen.fi -sivustoa. Vanhustyön keskusliiton toimeksiannosta tehtiin kysely vanhenemiseen varautumisesta. Kyselyn toteutti geronomiopiskelija Tiina Jokinen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKista helmi-maaliskuun 2023 aikana. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä iäkkäiden omia kokemuksia ja vinkkejä vanhuuteen varautumisesta. Kysely lähetettiin Vanhustyön keskusliiton jäsenjärjestöjen jäsenille, yli 190 vastaanottajalle sekä pienemmille aluejärjestöille Kaakkois-Suomessa ja Etelä-Karjalassa. Vastauksia kyselyyn saatiin noin 20. Tämä blogiteksti syntyi ikääntyneiden omista kokemuksista ja vinkeistä sekä erilaisista internet lähteistä, jotka käsittelevät asumisen muutosten ennakointia.