Eläkelaskurilla voi kiikaroida taloudelliseen tulevaisuuteen

Työeläkeote kertoo kertyneen työeläkkeen määrästä ja eläkelaskureilla voit arvioida tulevan eläkkeesi tasoa ja eläkkeelle jäämisen ajoittamista. Työuralla on suuri merkitys työeläkkeen määrään. Tuleva työeläke riippuu vuosien varrella kertyneestä palkasta. Katkokset työuralla vaikuttavat työeläkkeen määrään. Niiden ajalta kertyy tietyissä tilanteissa eläkettä, mutta yleensä vähemmän kuin työssä ollessa.

Sääntöjä, joiden mukaan työeläke karttuu, on viilattu vuosien varrella. Nykyään kaikki palkat 17-vuotiaasta eteenpäin kartuttavat eläkettä, kun palkka on kuukaudessa vähintään 59,36 €. Jos työtuloja on vähän, voi olla oikeutettu kansaneläkkeeseen tai vähimmäiseläkkeen turvaavaan takuueläkkeeseen.

Arvion tulevan eläkkeen määrästä pääsee tarkistamaan Eläketurvakeskuksen sivustolta. Sivusto ohjaa kirjautuneet käyttäjät oman työeläkelaitoksen eläkelaskuriin, sen perusteella missä on viimeksi ollut vakuutettuna. Työeläkeyhtiöillä on velvollisuus neuvoa työeläkeasioissa – tämän vuoksi työeläkelaitokset ovat kehittäneet omat eläkelaskurinsa, ja ne voivat hiukan poiketa toisistaan.

”Jos laskurit eivät auta, niin aina voi ottaa yhteyttä omaan eläkelaitokseen soittamalla tai sähköpostilla. Yleisiin kysymyksiin voi kysyä tietoja myös Eläketurvakeskuksesta.” kertoo Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Marjukka Hietaniemi.

Mistä eläkelaskuri kertoo?

Eläkelaskurin avulla pystyy arvioimaan tulevan eläkkeensä määrää. Arvion tarkkuus riippuu siitä kuinka lähellä eläkkeelle siirtyminen häämöttää – viisikymppisellä on usein jo sen verran työuraa takana, että tulevan eläkkeen taso alkaa jo paremmin hahmottua. Laskurilla voi luonnostella millainen lopullinen eläke tulee olemaan riippuen tulevien vuosien palkasta ja eläköitymisiästä.

Työeläke.fi-sivustolta löytyvään kaikkien käytössä olevaan eläkelaskuriin on keväällä 2019 lisätty uusi vaihtoehto, jossa huomioidaan mahdollinen yleinen ansiotason kasvu. Tämä antaa realistisemman kuvan eläkkeen tasosta, toteaa Hietaniemi.

”Eläkelaskurin kehittämisessä vaikeinta on saada siitä niin selkeä, että lopputulos on kaikille käyttäjille ymmärrettävä.”

Eläkelaskurin tulosta voi pitää sitä luotettavampana, mitä lähempänä eläköityminen on. Jo 10-15 vuotta on niin pitkä aika, että maailmassa – ja eläkkeissä – voi tapahtua muutoksia. Hietaniemen haaveena on kehittää eläkelaskuri, joka auttaisi ihmisiä ymmärtämään paremmin, miten eri tekijöiden kehitys vaikuttaa oman eläketurvan tasoon. Tällaisia ovat yleisen ansiotason ja hintojen muutoksen lisäksi omien palkkojen vuosittainen kehitys tulevalla työuralla ja eliniän muutos. .

Milloin kurkata laskuriin?

Tarve tarkastella tulevan eläkkeen suuruutta on yksilöllinen. Kolmen vuoden välein lähetettävästä eläkeotteesta olisi hyvä tarkastaa vähintäänkin se, että kaikki työsuhteet ja ansaitut palkat on kirjattu, kertoo Hietaniemi. Kun eläköitymisen aika lähestyy, voi tulevan eläkkeen tasoon tutustua tarkemmin.

”Monesti kuulee väärinymmärryksen, että eläke on aina 60 % viimeisestä palkasta”, Hietaniemi kertoo. Eläkkeen taso riippuu kuitenkin koko työurasta ja viimeinen palkka voi olla työuran keskiarvoa suurempi tai pienempi, joten nyrkkisääntöön turvautumisen sijaan kannattaa tarkastaa oma tilanne laskurista.

Hietaniemi suosittaa omaa eläköitymishetkeään pohtivia laskemaan mikä vaikutus työssä jatkamisella on tulevaan eläkkeeseen. ”Tiedän monta ihmistä, jotka ovat jatkaneet, kun ovat katsoneet laskurista kuinka paljon merkitystä viimeisillä työkuukausilla on.”

Osittainen eläke kannattaa punnita tarkoin

Osittainen vanhuuseläke on joustava eläkemuoto, jolle jäämisestä voi päättää itse. ”Eläkelaitosten omista laskureista näkee hyvin tämän eläkemuodon hinnan eli kuinka se vaikuttaa tulevaan eläkkeeseen” Hietaniemi toteaa. Osittainen vanhuuseläke on vielä melko uusi eläkelaji, se otettiin käyttöön vuoden 2017 eläkeuudistuksessa.

Hietaniemen mukaan joillekin on tullut yllätyksenä, miten paljon veron määrä on kasvanut, kun palkkatulon rinnalle tulee varhennettua eläketuloa. Jotkut ovat myös päätyneet perumaan osittaisen vanhuuseläkkeen, se on mahdollista kolmen kuukauden kuluessa sen nostamisen aloittamisesta. Hän kehottaakin jatkamaan eläkelaskurista verottajan sivuille selvittämään myös käteen jäävän tulon määrän eri vaihtoehdoissa.