Työnteko eläkkeellä kerryttää palkkaa ja eläkettä

Suomalaisista yhä useampi työskentelee eläkkeen aikana. Vuodesta 2005 lähtien eläkeaikana maksetusta palkasta on kerrytetty lisää eläkettä jo maksussa olevan eläkkeen päälle.

Vanhuuseläkkeellä uutta eläkettä yläikärajaan asti

Vanhuuseläkkeen rinnalla voi kerryttää uutta eläkettä 1,5 prosentin mukaisesti aina oman ikäluokan vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan asti. Se on
• 68 vuotta ennen vuotta 1958 syntyneillä
• 69 vuotta vuosina 1958–1961 syntyneillä ja
• 70 vuotta vuoden 1961 jälkeen syntyneillä.

Tämänkin jälkeen voi työskennellä ja ansaita palkkaa, jos työnantaja suo, mutta yläikärajan jälkeen työstä ei kerry enää uutta eläkettä. Vanhuuseläkeaikana kertyneen eläkkeen voi hakea oman ikäluokan vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajalla, vaikka työnteko eläkkeellä jatkuukin. Alle 68-vuotiaista vanhuuseläkkeensaajista 13 prosenttia oli töissä vuonna 2021.

OVE:n aikana kertyy uutta eläkettä normaalisti

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen eli OVE:n rinnalla voi työskennellä vapaasti. Työstä kertyy lisää eläkettä kuin ei olisi eläkkeellä lainkaan. 53–62-vuotiaat voivat vielä kerryttää eläkettä 1,7 prosentin mukaisesti vuoden 2025 loppuun. OVE-aikana kertyneen eläkkeen saa, kun hakee varsinaista vanhuuseläkettä, jos työ on silloin päättynyt.

Työkyvyttömyyseläkkeellä voi tehdä rajoitetusti töitä

Ennen vanhuuseläkeikää voi saada työkyvyttömyyseläkettä, jos työkyky on merkittävästi alentunut. Koska työkyvyttömyyseläkkeen saadakseen ei tarvitse olla täysin työkyvytön, halutaan työntekoon kannustaa sillä työkyvyllä mitä jäljellä on. Noin 13 prosenttia täyden työkyvyttömyyseläkkeen saajista tekee jotain työtä eläkkeensä rinnalla. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevilla työkykyä on jäljellä enemmän ja heistä 80 prosenttia työskentelee.

Työkyvyttömyyseläkeläisten työansioille on omaan aikaisempaan ansiotasoon sidottu raja, jonka ylittäessä eläke voidaan keskeyttää tilapäisesti. Aina voi ansaita vähintään 922 e/kk, ilman että se vaikuttaa eläkkeen maksuun. Eläke palaa maksuun taas, kun ansiot putoavat säädettyihin rajoihin. Työansioista kertyy eläkettä 1,5 prosenttia vuotta kohden. Työkyvyttömyyseläkeaikana kertyneen eläkkeen voi hakea vanhuuseläkeiässä, jos työ on silloin päättynyt.

Työeläke pienentää kansaneläkettä

Kansaneläkettä maksetaan, jos työeläke jää pieneksi. Koska eläkeaikainen työskentely kasvattaa työeläkkeen määrää, pienentää se mahdollista kansaneläkettä siinä vaiheessa, kun eläkeaikana kertynyt työeläke myönnetään. Siitä syystä kansaneläkettä saavien eläkkeensaajien eläkeaikaisen työskentelyn vaikutus lopulliseen eläkkeeseen on pienempi kuin sellaisten, jotka eivät saa kansaneläkettä.

Tarkempia tietoja laskennasta saa esimerkiksi omasta eläkelaitoksesta, Työeläke tai Kela