Taloudellinen toimeentulo ikääntyessä

Oletko jo suunnitellut taloudelliset asiasi kuntoon ikääntymistä ajatellen? Omaa taloutta tulisi meidän kaikkien suunnitella pitkäjänteisesti. Finanssiala ry:n teettämän kyselyn mukaan eläkeläisten yleisimmät tavat taloudelliseen varautumiseen ovat oman asunnon ostaminen, tilille säästäminen, sijoittaminen ja lisäeläkkeen hankkiminen. Taloudellinen varautuminen eläkepäiviin on vähentynyt edellisen vuoden kyselyyn verrattuna.

Lue lisää: Eläkeläisten taloudellinen ennakointi-tutkimus

Vanhustyön keskusliitossa halusimme tuoda myös ikääntyvien äänen kuuluviin aiheesta ja kyselimme ikääntyneiltä heidän ajatuksiaan taloudellisesta ennakoinnista. Kysyimme ikääntyneiltä, miten he ovat ennakoineet taloudellista toimeentuloaan iän karttuessa ja eläkkeelle siirryttäessä. Useat vanhenemiseen varautumiskyselyyn vastanneista kertoivat tulevansa toimeen työeläkkeen ja säästöjen turvin. Kyselyyn vastanneet kertoivat lisäksi suunnitelleensa taloudellista toimeentuloaan, mm. seuraavin keinoin:

1. tarpeettoman omaisuuden myynti
2. sijoittaminen; esimerkiksi vuokra-asunto, josta saa tuloja
3. töiden tekeminen eläkkeellä
4. henkivakuutus

Monella meistä suomalaisista on oma asunto, joka on samalla merkittävin varallisuutemme. Oman asunnon arvo kannattaa selvittää ja muutokset asunnon arvossa on myös hyvä tiedostaa. Asunnon suhteen on hyvä pohtia vastaako se tulevia ikääntymisen tarpeita sijaintinsa, kokonsa, hintansa ja turvallisuutensa puolesta. Jotkut vanhenemiseen varautumiskyselyyn vastanneista olivat jo myyneet omistamansa kiinteistön ja muuttaneet esteettömään huoneistoon, lähemmäksi palveluita. Toiset olivat suunnitelleet myyvänsä sijoitusasunnon tai kesämökin, mikäli yllättäen tuleekin maksettavaksi esimerkiksi hoitokustannuksia.

Vanhenemiseen varautumiskyselyyn vastanneet kertoivat, että eläkkeelläkin voi tehdä mielekästä työtä, oman aikataulun mukaan. Työuraa voidaan pidentää esimerkiksi työkyvyn ylläpidolla ja joustavilla työajoilla. Työurat saattavat pidentyä, kun terveiden elinvuosien määrä lisääntyy.

Työeläke löydät lisätietoa työskentelystä eläkkeellä.

Finanssiala ry:n julkaisusta Suunnittele itse elämääsi – talousasiat hoitoon huolella löytyy kattavasti lisätietoa talousasioiden suunnittelusta, käytännön toimenpiteistä, toisen puolesta asioinnista, suojautumisesta taloudellisilta huijauksilta jne.

Lue: Taloudellinen ennakointi

Oletko sinä ennakoinut taloudellista toimeentuloasi?
Tee testi: Taloudellisen ennakoinnin testi 

Vanhustyön keskusliitossa kehitetään ja päivitetään vanheneminen.fi -sivustoa. Vanhustyön keskusliiton toimeksiannosta tehtiin kysely vanhenemiseen varautumisesta. Kyselyn toteutti geronomiopiskelija Tiina Jokinen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKista helmi-maaliskuun 2023 aikana. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä iäkkäiden omia kokemuksia ja vinkkejä vanhuuteen varautumisesta. Kysely lähetettiin Vanhustyön keskusliiton senioritoiminnan kanssa yhteistyössä, yli 190 vastaanottajalle sekä pienemmille aluejärjestöille Kaakkois-Suomessa ja Etelä-Karjalassa. Vastauksia kyselyyn saatiin 23. Tämä artikkeli syntyi ikääntyneiden omista kokemuksista ja vinkeistä sekä erilaisista internet lähteistä, jotka käsittelevät ikääntyvien taloudellista varautumista.