Eläköityminen ja eläkkeen verotus

Kun henkilö siirtyy palkkatyöstä vanhuuseläkkeelle, tulee eläkkeiden verotuskin viimeistään siinä vaiheessa eteen, ellei siihen ole aiemmin tutustunut. Samalla tulotaso voi alentua merkittävästi, mikäli työssäkäynnin lopettaa kokonaan.

Eläkkeelle jäädessä moni saattaa yllättyä uudesta verokortin ennakonpidätysprosentista, joka ei välttämättä juuri muutukaan palkkatyön aikaisesta prosentista. Matalamman tulotason myötä näin kuitenkin voisi ennakoida käyvän.

Ansiotulojen verotus

Paitsi palkkatulot, tyypillisesti myös eläketulot (esim. kansaneläke ja työeläke) ovat ansiotuloa ja ne molemmat verotetaan yhdessä ansiotulojen verotuksessa.

Eläkkeeseen ja palkkaan kohdistuu eri veronluonteisia maksuja. Palkansaajan kaikkia veronluonteisia ei huomioida verokortin ennakonpidätysprosentissa. Tällaisia ovat esimerkiksi palkansaajan TyEL-maksu ja työttömyysvakuutusmaksu.

Näiden suuruus vuonna 2023 on yhteensä 10,15 prosenttia bruttopalkasta 53–62-vuotiailla. 18–52-vuotiailla sekä 63–64-vuotiailla kyseiset maksut ovat yhteensä 8,65 prosenttia. Nämä maksetaan palkasta verokortin ennakonpidätysprosentin päälle.

Eläkkeestä tehtävät ennakonpidätykset sisältävät kaikki verot ja veronluonteiset maksut jo lähtökohtaisesti, ainakin jos verokortin ennakonpidätysprosentti on ollut kohdillaan.

Palkkatuloihin ja eläketuloihin kohdistuu myös keskenään erilaisia verovähennyksiä. Eläkeläisille keskeinen verovähennys on eläketulovähennys.

Eläkeläisen verokortti

Eläkkeelle jäävän eläketuloa varten pitää itse tehdä uusi verokortti. Helpoimmin uuden verokortin tekeminen onnistuu OmaVerossa.

Eläketulon verokortti kannattaa tehdä heti, kun on jäämässä eläkkeelle ja saanut eläkepäätöksen. Jos jatkaa palkkatyötä eläkkeellä, palkkaa varten tarvitsee oman verokortin.

Yhä useampi on kiinnostunut työnteon jatkamisesta eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Mikäli eläkkeellä jatkaa palkkatöissä, palkkaa varten tarvitsee oman verokorttinsa.

Työskentely eläkkeellä

Lisätulojen hankkiminen eläkkeen päälle työnteon avulla on monissa tapauksissa verotuksellisesti kannattavaa, sillä tällöin on mahdollista saada yhtä aikaa eläke- ja palkkatuloon oikeuttavia vähennyksiä ansiotulojen verotuksessa.

Iän perusteella palkkatulojen hankkiminen vanhuuseläkkeellä on ollut vuodesta 2023 aiempaa kannattavaa, sillä 60 vuotta täyttäneet voivat saada verotuksessa työtulovähennyksen korotettuna. Lisäksi iän myötä palkkaverotuksen alenevat sosiaalivakuutusmaksut kasvattavat varttuneempien palkansaajien käteen jääviä tuloja.

Jos olet eläkkeellä tai siirtymässä eläkkeelle, toivotan Sinulle antoisia eläkepäiviä! Lisätietoa eläkkeiden verotuksesta löydät muun muassa Veronmaksajain Keskusliiton verkkosivuilta.