Elämän merkityksellisyys ja mielekkyys sekä hyvinvointi ikääntyneen silmin

Mitä merkityksellinen ja mielekäs elämä sinulle tarkoittaa? Oletko pohtinut identiteettiäsi, merkitystäsi työssä ja vapaa-ajalla entä ihmissuhteitasi? Mitkä ovat arvosi, mieltymyksesi ja taipumuksesi? Entä mitä voit antaa itsestäsi toisille ja maailmalle? Mitä hyvinvointi sinulle merkitsee?

Elämän merkityksellisyys syntyy omien kokemuksien kautta. Jokainen meistä voi vaikuttaa oman elämänsä mielekkyyteen ja omaan hyvinvointiinsa. Ikääntyneet pohtivat näitä asioita enemmän ja syvällisemmin kuin nuoremmat.

Kysyimme ikääntyviltä itseltään mikä tuo elämään mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä sekä miten omaa hyvinvointiaan voi vaalia. Todella moni vanhenemiseen varautumiskyselyyn vastanneista kertoi saavansa merkitystä ja mielekkyyttä elämäänsä vapaaehtoistyöstä ja ikääntyneille suunnatusta kerhotoiminnasta. Hyvinvointia ylläpidetään liikunnalla, kanssakäymisellä sukulaisten, ystävien ja tuttavien kanssa, lukemalla kirjoja ja lehtiä, ratkomalla ristisanatehtäviä, tekemällä käsitöitä ja puuhastelemalla omalla kotipihalla tai kesäpaikalla. Liikuntaa harrastetaan kyselyyn vastaajien kesken monipuolisesti; käydään kuntosalilla, vesijumpassa, kävelyllä ja erilaisilla ryhmäliikuntatunneilla.

Monille vanhenemiseen varautumiskyselyyn vastanneista myös luonto on tärkeä voimavara. Luonnossa liikutaan, marjastetaan ja sienestetään. Nykyteknologian, kuten television, puhelimen ja tietokoneen avulla seurataan uutisia sekä pidetään yhteyttä sukulaisiin ja tuttaviin. Toiset ammentavat hyvinvointia kulttuurista; laulavat kuorossa, harrastavat näytelmäpiiriä, käyvät teatterissa, konserteissa ja museoissa. Jotkut vastaajista kertoivat opiskelevansa ja osallistuvansa esimerkiksi talonyhtiön hallitustyöskentelyyn. Osa vastaajista kertoi käyvänsä säännöllisesti terveystarkastuksissa.

Ruokaviraston mukaan ravitsemuksella on keskeinen merkitys ja tehtävä ikääntyneiden terveyden, toimintakyvyn ja elämänlaadun tukemisessa. Hyvä ravitsemustila tukee kotona asumisen mahdollisuutta ja nopeuttaa sairauksista toipumista. Vanhenemiseen varautumiskyselyn vastauksissa nousi esiin terveellisen ja monipuolisen kotiruoan merkitys hyvinvointiin. Kertoipa joku syövänsä kasvispainotteisestikin.

Vanhustyön keskusliitossa kehitetään ja päivitetään vanheneminen.fi -sivustoa. Vanhustyön keskusliiton toimeksiannosta tehtiin kysely vanhenemiseen varautumisesta. Kyselyn toteutti geronomiopiskelija Tiina Jokinen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKista helmi-maaliskuun 2023 aikana. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä iäkkäiden omia kokemuksia ja vinkkejä vanhuuteen varautumisesta. Kysely lähetettiin Vanhustyön keskusliiton senioritoiminnan kanssa yhteistyössö, yli 190 vastaanottajalle sekä pienemmille aluejärjestöille Kaakkois-Suomessa ja Etelä-Karjalassa. Vastauksia kyselyyn saatiin 23. Tämä blogiteksti syntyi ikääntyneiden omista kokemuksista elämän merkityksellisyydestä, mielekkyydestä ja omasta hyvinvoinnista sekä erilaisista internet lähteistä, jotka käsittelevät näitä aiheita.