Petankkia ja yhdessäoloa

Kesän ollessa kauneimmillaan Savon sydämessä Kuopio-Kallavesi Eläkeläiset ry:n kokoontuvat petankin ja yhdessäolon parissa. Yhdessä tekeminen ja oleminen ovat pelaajille tärkeitä syitä kokoontua.

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa pelaamaan petankkia puistoon ja vaihtamaan kuulumisia. Tänään paikalle oli tullut 15 eläkeläistä, osa jo ryhmässä pitkään käyneitä, mutta myös ensikertalainen oli mukana. Petankki- peliryhmä toimii matalan kynnyksen toimintana eikä ilmoittautumista vaadita.

Keskustelimme millaisia ajatuksia ikääntyminen herättää ryhmäläisissä. Osan mielestä terveydenhuolto herätti huolta. Koettiin vaikeaksi päästä hoitoon ja pitkäaikaissairauksien määräaikaiskontrollien toteutuminen jatkossa huoletti. Osa koki myös, ettei ikääntyviä oteta todesta terveydenhuollossa ja helposti ohjataan yksityiselle puolelle, johon ikääntyvällä ei välttämättä ole varaa. Toki hyviäkin kokemuksia oli. Yksilön omaa aktiivisuutta hoitoa ja palveluita tarvittaessa korostettiin.

Itsestä ja omasta kunnosta huolehtiminen nähtiin tärkeänä ja ryhmän jäsenet ovatkin innokkaita liikkujia. Joku totesikin, että ikinuorena pysyy liikunnan avulla. Eläkkeellä olo koettiin positiivisena, koska silloin aikaa tehdä asioita oman mielenkiinnon mukaan ja omatahtisesti. Useimmille lapsenlapset tuovat iloa arkeen ja monet osallistuvat lastenlasten hoitamiseen. Myös puutarhanhoito, arkipuuhastelu kotona ja mökillä, ulkoilu ja lauluharrastus tuovat sisältöä elämään ja pitävät aktiivisena. Toivottiin kaupungin huomiovan esteettömyyttä luontokohteisiin ja erityisesti laavuille.

Omasta terveydestä huolehtimisen ja harrastusten lisäksi osa oli ennakoinut omaa ikääntymistään muuttamalla lähemmäksi lapsiaan tai muuttamalla katutason asuntoon hissittömässä talossa.

Sosiaalisista suhteista puhuttaessa, koettiin niiden olevan kaikki kaikessa ikääntyessä. Petankkiryhmän koettiin kannustavan lähtemään kotoa liikkeelle ja sen kautta on syntynyt ystävyyssuhteitakin. Ryhmän kokoontuessa on hyvä vaihtaa kuulumisia, saada vertaistukea ja vinkkejä muilta, mutta ryhmäläiset kyselevät myös muuten kuulumisia toisiltaan. Myös perhesuhteet ja naapurit tuovat ryhmäläisten elämään sosiaalisia suhteita. Kuopio-Kallavesi Eläkeläiset ry käy yhdessä myös teatterissa ja retkillä, joihin ei yksinäisen muuten välttämättä tulisi lähdettyä. Nyt ryhmä kannustaa osallistumaan myös näihin tapahtumiin.

Syksyn tultua Kuopio-Kallavesi Eläkeläiset ry petankki vaihtuu käsityökerhon sekä lentopallo- ja keilaryhmien kokoontumisiin, mutta yhdessä tekemisen ja olemisen ilo säilyy. Tällaisia aktiivisia ryhmiä ikääntyneille tarvitaan ja toivottavasti moni löytää mukaan ryhmiin ja näin saa mielekästä tekemistä arkeen mukavassa seurassa. Lue lisää mielekkään elämän merkityksestä ikääntyessä Mielekäs elämä