Luonto ympärillämme ja sisällämme

Kokemus elämän merkityksellisyydestä on yksi keskeisimmistä avaimista yksinäisyyden tunteen lievittämisessä. Luonto voi tuoda merkityksellisyyttä elämän arkeen monin eri tavoin, ja se onkin osoittautunut tärkeäksi voimavaraksi ikääntyvien ihmisten hyvinvoinnin vahvistamisessa.

Mitä luonto meille kullekin merkitsee? Jokaisen ihmisen luontosuhde on ainutlaatuinen ja kokemuksellinen. Se määrittää, millaisia ajatuksia, arvoja ja asenteita luontoa kohtaan asetamme. Lapsuuden ajan luontokokemukset ja niihin liittyvät tunteet ovat vaikuttaneet luontosuhteemme rakentumiseen. Kuitenkin luontosuhteella on myös elämänkulkumme mukana muuttuva ajallinen luonne.

Elämänmittaisen ja mielekkään luontosuhteen ylläpitäminen iästä, toimintakyvystä ja asuinpaikasta riippumatta on inhimillinen oikeutemme. Vahva luontoyhteys edistää elämän merkityksellisyyden ja tarkoituksellisuuden tunteita ja voi vähentää yksinäisyyden kokemuksia.

Luonto yksin tai yhdessä koettuna

Luonnon hyvinvointivaikutukset ovat riippumattomia siitä, koetaanko luontoelämyksiä ulko- vai sisätiloissa. Luonto myös sisällä koettuna auttaa meitä voimaan paremmin. Luonto on ympärillämme, mutta myös sisällämme. Siihen kytkeytyy muistoja, perinteitä, taitoja ja tunteita elämänkulun varrelta. Luontoa on mahdollista lähestyä välillisesti esimerkiksi taiteen ja kulttuurin moninaisin keinoin (lue Hyvinvointia kulttuurista), virtuaali- ja mielikuvamatkoina sekä luonnon materiaaleja moniaistisesti tunnustellen, tuoksutellen ja maistellen.

Meille suomalaisille tärkeä luonto toimii varsin usein vuorovaikutuksen jäänmurtajana toisilleen tuntemattomienkin ihmisten välillä. Yhdessä koetut ja jaetut luontokokemukset voivat vahvistaa tutustumista ja sosiaalista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Elämän vaikeina ja yksinäisinä hetkinä luonto voi eheyttää, lohduttaa ja antaa toivoa. Luonnossa saattaa kokea olevansa osa jotain suurempaa. Se voi täyttää tarpeen myös hetkittäiseen myönteiseen yksinoloon ja toimia peilinä, jonka kautta löytää yhteys ja ymmärrys omiin tunteisiin.

Millainen sinun lempivuodenajastasi tehty vuodenaikaresepti olisi? Ohjeen reseptin kokoamiseen ja muihin vinkkeihin löydät Taideaviisi- vinkkejä arjen kulttuurisiin hetkiin 

Uppoudu Vanhustyön keskusliiton Vahvike-aineistopankin luontoaiheisiin materiaaleihin, ideoihin ja linkkeihin osoitteessa Vahvike

Katse luontoon

Kevään edistyminen tarjoaa mainion tilaisuuden luonnon seurannalle omassa lähiluonnossa tai kodin ikkunasta avautuvassa maisemassa. Omia luontohavaintoja voi kirjata ylös omaan tai vaikkapa ryhmän yhteiseen luontopäiväkirjaan. Luonto-Liiton vuoden 2023 Kevätseuranta teemana on pölyttäjien kevät. Sen lisäksi, että parvekkeelle istutettu hyönteisiä houkutteleva kukka tuottaa esteettistä iloa, se Luonto-Liiton mukaan samalla auttaa pölyttäjiämme ja suojelee siten arvokkaan luontomme monimuotoisuutta.

Kirjoittanut

Minna Partanen

Ystäväpiiri-toiminnan alueohjaaja, VTKL Kirjoittajana Minna Partanen, Itä-Suomessa työskentelevä Ystäväpiiri-toiminnan alueohjaaja, joka nauttii luonnon seurannasta sen kaikkina vuodenaikoina ja metsäkävelyistä erityisesti sienikori kädessään. Haaveenaan oma pieni kasvimaa.
Takaisin (Mielekäs elämä)