Ennakoitavuutta ikääntymiseen

Vanheneminen.fi-ryhmämalli virittää keskustelemaan vertaisryhmissä. Kuopion kansalaisopiston kokemukset ovat rohkaisevia.

Vanheneminen.fi-hankkeen ryhmämallia pilotoitiin viime syksynä Kuopion kansalaisopistossa. Kahdentoista oppitunnin opintojakso vahvisti positiivisia kokemuksia ja avarsi hyvän elämän mahdollisuuksia ikääntyneenä.

Kuopion Karttulassa asuva Eila Salmi, 67, osallistui kurssille miehensä Tauno Salmen, 75, kanssa. Toimelias pariskunta innostui mukaan saatuaan vinkin ryhmän käytännönläheisistä näkökulmista. Eila Salmi kertoo kurssin herättäneen runsaasti hyödyllisiä kysymyksiä. ”Olemme saaneet uutta tietoa palveluista ja aihetta moneen pohdiskeluun. Oppituntien jälkeen mietimme usein yhdessä, miten voisimme helpottaa paitsi omaa arkea myös iäkkään äitini elämää.”

Esimerkiksi asumisjärjestelyjä olisi Eila Salmen mielestä syytä pohtia jo hyvissä ajoin ennen pakkotilannetta. ”On hyvä miettiä, tarvitseeko lasten lähdettyä isoa taloa tai asuntoa. Riittääkö oma vireys kunnossapitoon? Pystyykö kotona liikkumaan fyysisten voimien vähetessä? Pääseekö sieltä harrastuksiin ja tapahtumiin?”

Digitalisaation ja uuden teknologian vaikutukset askarruttavat yhtä lailla. Tauno Salmi luottaa, että aktiiviset ja hyväosaiset eläkeläiset pärjäävät. Heillä on ymmärrystä kysyä neuvoa ja varautua muutoksiin. ”Yhteiskunnallisesti heikossa asemassa olevilla vanhuksilla asiat ovat huonommin. Miten varmistetaan esimerkiksi vähävaraisten ja yksineläjien pärjääminen? Mistä he saavat tietoa ja tukea? On tärkeä miettiä, kuinka vanheneva väestö pysyy mukana maailmassa, jota digitalisoidaan aina vain enemmän.”

Kokemusperäistä tietoa

Varaudu vanhuuteen -ryhmämallissa on viisi teemaa: talous, asuminen, mielekäs elämä, terveys ja asiakirjat. Eila ja Tauno Salmi pitävät kaikkia tärkeinä, mutta kiinnostavimmaksi osoittautui mielekkään elämän pohtiminen. Talouden käsittelyssä ei päästy aivan ruohonjuuritasolle miettimään, kuinka eläkeläisen olisi viisasta hoitaa raha-asioitaan. Mitä järkeviä vaihtoehtoja on olemassa, jos tilille on jäänyt hiukan rahaa pesämunaksi?

Eila Salmi pitää ennakointia kaiken kaikkiaan tärkeänä. Kuopion kansalaisopiston ryhmä tarjosi tähän hyvän mahdollisuuden. ”Osallistuminen ja yhteisöllisyyden tunne ovat minulle hyvin merkityksellisiä asioita. Kurssi sai miettimään näiden toteutumista. Pitäisiköhän tietotekniikan hyödyntäminen ottaa vielä mukaan ihan omana teemana?”

Tauno Salmi sanoo arvostaneensa ryhmän jäsenten vuorovaikutusta ja mahdollisuutta kokemusperäisen tiedon vaihtamiseen. Omakohtaiset tarinat veivät mukanaan. ”Myös mielekkään elämän alustuspuheenvuoro oli erinomainen. Puhuja pohti vanhuuteen varautumista ja eläkepäivien rikastuttamista ansiokkaasti eri kanteilta, itsekin jo eläkeläisenä. Hän vertasi vanhuusiän mielenmaisemaa vuorelle kiipeämiseen: hengästyy mutta näköalat ovat paljon paremmat.”

Omannäköistä toimijuutta

Koulutussuunnittelija Hanna-Reetta Metsänheimo kertoo, että kokemukset Kuopion kansalaisopiston pilottikurssista ovat erittäin positiivisia. ”On mahtavaa, että voimme vastata ikääntyvän väestön tarpeisiin ja toiveisiin tuomalla uutta sisältöä kurssitarjontaamme. Samalla kehitämme senioripedagogiikkaa ja tuemme ikääntyvien kuopiolaisten hyvää elämää.”

Metsänheimon mielestä vanhuuteen varautuminen on tärkeä ja ajankohtainen aihe. ”Ennakointi ja asioiden järjestäminen luovat turvaa, jonka päälle voi rakentaa omannäköistä toimijuutta. Ryhmissä syntyy keskustelua ja vertaisoppimista yhteisen ajattelun kautta.”

Vanhuuteen varautuminen hyödyttää niin yksilöä kuin koko yhteiskuntaa. ”Toivon kovasti, että ennakoinnin kurssi asettuu kiinteäksi osaksi ikäihmisten kurssitarjontaamme. Keväällä tarjoamme kurssin Kuopion lisäksi Maaningalla, Nilsiässä, Karttulassa ja Vehmersalmella. Jatkossa tähän yhteyteen voisi kehittää vielä lisää alueellista asiantuntijuutta ja yhteistyötä.”

Juttu on julkaistu alunperin Vanhustyö-lehdessä 1/2021.