Etäkatsomoilla monipuolisuutta tapahtumatarjontaan

Etänä järjestettävät tapahtumat ovat tulleet osaksi normaalia tapahtumatarjontaa niin kulttuurin, koulutuksen kuin liikunnan alalla. Järjestämällä etäkatsomon palvelukeskuksessa tai vaikka omassa kodissasi voit tarjota mahdollisuuden osallistumiseen ja yhdessäoloon muillekin.

Monelle meistä on tullut tutuksi osallistumiset Teams- ja Zoom-kokouksiin, webinaareihin, etäluennoille tai etäjumppiin. Etäjärjestelyt ovat tuoneet joustoa ja helpotusta työelämän aikatauluihin, mutta monipuolistaneet tapahtumatarjontaa myös ihmisten muussakin arjessa. Voit löytää kiinnostavan puutarhan hoitoon tai historiaan liittyvän verkkoluennon kansalaisopiston tarjonnasta tai istahtaa oopperaesitykseen tai sinfoniaorkesterin konserttiin omalta kotisohvalta.

Etätapahtumiin voi osallistua kotoa käsin, silloin kun itselle sopii, mutta kaikilla ei ole tarvittavia laitteita tai osaamista siihen. Lisäksi moni kaipaa mahdollisuutta tavata toisia ja keskustella heidän kanssaan. Osallistumisen muotoja kehitetään jatkuvasti ja uudet vaihtoehdot lisäävät osallisuuden mahdollisuuksia. Läheisen palvelutalon tiloissa järjestetty etäkatsomo tuo toisaalla järjestettävän tilaisuuden lähelle ja tarjoaa samalla mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä

Etäkatsomoiden järjestäminen avaa uusia mahdollisuuksia sekä tapahtumien järjestäjille että osallistujille. Senioriryhmien parissa työskentelevät, yhdistykset ja muut yhteisöt toimivat usein pienillä resursseilla, eikä esiintyjien saaminen paikan päälle ole aina mahdollista. Katsomoiden ja yhteistyön kautta järjestäjien on mahdollista tarjota asiakkaille tai jäsenille entistä monipuolisempaa sisältöä, joka tuo yhteisöllisyyttä ja iloa heidän arkeensa.
Etäkatsomon voi järjestää vaikka omassa olohuoneessa tai palvelutalon isossa salissa. Osallistujien kannalta kyseessä on oikeastaan ihan tavallinen tapahtuma, jossa yleisö saapuu yhteiseen tilaan seuraamaan esitystä tai osallistumaan harrastusryhmään. Vain esiintyjä on etänä.

Esiintyjä voi olla tilattu puhuja juuri tälle kohdeyleisölle tai tilaisuutta voidaan seurata useissa katsomoissa ja kodeissa samanaikaisesti. Esiintyjä ei välttämättä näe yleisöään, mutta hän voi silti ottaa heidät huomioon esimerkiksi kuvailemalla tilaisuuden luonnetta ja siihen ilmoittautuneita tahoja tai pyytämällä osallistujia esittäytymään chatin kautta.

Osallisuuden kokemus syvenee, jos passiivisen seuraamisen lisäksi löytyy mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa esittäjän tai muiden osallistujien kanssa. Chatin ja erilaisten reaktioiden käyttöä kannattaa harjoitella ja siihen kannattaa rohkaista. Etäkatsomoissa keskustelua voidaan jatkaa esityksen jälkeen. Parhaimmillaan etätilaisuus on yhtä antoisa ja vuorovaikutuksellinen, kuin jos esiintyjä ja osallistujat olisivat samassa tilassa.

Katsomon järjestäjän rooli

Paikallisen katsomon järjestäjä on tärkeässä roolissa onnistuneen kokonaisuuden toteuttamisessa. Hänen on hyvä varmistaa jo ilmoittautumisvaiheessa, saako tilaisuuteen osallistua ryhmänä tai rajoittavatko tekijänoikeudet tilaisuuden julkista esittämistä jollain tavalla.

Katsomon järjestäjä kutsuu kuulijat tai osallistujat paikalle, hoitaa käytännön järjestelyt ennen tilaisuutta ja sen aikana, aivan niin kuin tapahtumissa yleensäkin. Katsomon tekninen toteutus tarkoittaa esimerkiksi tilojen ja laitteiden varausta sekä käytettävän kokousohjelman ja äänentoiston testausta.
Tilaisuuden aikana järjestäjä voi kerätä kommentit yleisöstä ja esittää ne esimerkiksi chatin kautta esiintyjälle. Katsomon järjestäjän on hyvä tukea ryhmää keskusteluihin sopivissa hetkissä, tauoilla tai tilaisuuden jälkeen. Järjestäjän vastuita kannattaa jakaa tarpeen mukaan eri henkilöille. Lisää käytännön vinkkejä etäkatsomon suunnitteluun ja toteutukseen tekniikan, yhteistyön ja viestinnän näkökulmista. Etätilaisuudet