Asuntojen muutokset ja remontit

Jokaiselle oma koti ja sen ympäristö on tärkeää. Omaan asumiseen liittyviä asioita kannattaa kuitenkin lähetä miettimään ja ennakoimaan, vaikka ne saattavat tuntua kaukaiselta. Kotiympäristön turvallisuus, esteettömyyden parantaminen sekä kodin hoitoon ja huoltoon liittyvät asiat ovat ikääntyneille merkittäviä. Usein jo ihan pienillä muutostöillä voi olla merkitystä siihen, että voi jatkaa turvallisesti asumista. Jos pohdinnoissa päädytään asunnon muutostöihin, niin asuntojen korjausneuvojat avustavat asunnon korjaus- ja muutostyön prosesseissa.
Pientaloasujalle päätös muutostöiden aloittamisesta on helppoa, koska omakotiasuja vastaa itse omasta kiinteistöstään. Muutostyöt voivat liittyä toiminnallisuuden, esteettömyyden parantamiseen, mutta yhtä lailla peruskorjaukseen liittyviä korjaustoimia.

Energia-asiat puhututtavat taloudellisesti, mutta esimerkiksi lämmitysjärjestelmän muutoksella voidaan tuoda myös helpotusta kiinteistön hoito- ja huoltotoimiin. Ja esimerkiksi ilmalämpöpumpun asentamisella voidaan saada helpotusta kuumiin kesäpäiviin, kun laitteella voidaan myös jäädyttää tilaa.

Omakotiasujan on kuitenkin muistettava, että osa muutostöistä vaatii rakennusluvan. Rakennuslupa tarvitaan, kun teet muutoksia, jotka ovat verrattavissa uuden rakennuksen rakentamiseen tai kun teet muutoksia, joilla on vaikutusta rakennuksen käyttäjän turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Luvan varaisuuden voit tarkistaa oman kunnan rakennusvalvonnasta.

Yhtiömuotoisissa asunnoissa on osakkaan velvollisuus tehdä hyvissä ajoin etukäteen taloyhtiölle selvitys muutostyöstä. Ilmoituksen käsittelyn jälkeen osakkaalle voidaan myöntää lupa muutostyöhön taloyhtiön päätöksellä. Vasta päätöksen jälkeen voidaan aloittaa muutostyöt.

Myös vuokranantajan ja vuokralaisen tulee sopia muutos- ja korjaustöiden suorittamisesta. Vuokralaisella ei ole oikeutta suorittaa mitään korjaustoimenpiteitä ilman vuokranantajan suostumusta. Vuokralaisen kannattaa pyytää lupa kirjallisesti, sillä vuokranantajalla on oikeus vaatia vuokralaista saattamaan huoneisto ennalleen, jos muutostyö on vahingoittanut huoneistoa

Henkilökuva: Nina Leino.
Kirjoittanut

Nina Leino

Korjausneuvoja, Vanhustyön keskusliitto Nina Leino toimii Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojana Länsi-Uudenmaan ja Vantaan alueella. Koulutukseltaan hän on rakennusinsinööri ja hän on erityisen kiinnostunut palvelumuotoilusta. Vapaa-aikanaan hän on mukana monenlaisissa taiteeseen liittyvissä projekteissa.
Takaisin (Asuminen)