Miten ajattelit vanheta?

Kuva ikääntymisestä voi olla pelottava. Kun ikäännyn, koenko enää merkityksellisyyttä ja osallisuutta, arvostetaanko kokemustani tai osaamistani? Eläköityminen häämöttää edessä. Se tuo tullessaan melkoisen roolimuutoksen, jota olisi syytä pohtia.

Tilastojen mukaan olemme terveempiä ja elämämme pidempään, eli aikaa on. Onneksi vanhuus ei tule yllätyksenä, vaan siihen kasvetaan. Voimme kysyä, millainen vanhuus meitä odottaa ja miten voimme siihen itse vaikuttaa. Optimistina ajattelen, että ikääntyessä tulee tarjolle uusia ja kiinnostavia tehtäviä.

Senioriksi työelämässä

Työyhteisö tarjoaa ikääntyneille työntekijöille luontevasti sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja yhteisön, johon liittyä. Työelämä muuttuu, vauhtia ja muutoksia riittää. Pitääkö ahdistua nuorista, jotka ovat nopeita ja omaavat uusimmat trendit? Syrjäyttävätkö he meidät? Pitääkö meidän edustaa ikuista nuoruutta?

Entäpä, jos kaikki työyhteisöt olisivatkin viisaasti johdettuja, jossa vanheneminen on arvokas asia? Myönteistä energiaa vapautuu, kun ei tarvitse torjua vanhenemista ja voi vapautua turhasta kateudesta sekä kilpailusta. Roolimuutos työyhteisön senioriksi voisi tarkoittaa positiivisen esikuvan roolia. Kokemusta, asiantuntijuutta, rauhallista ja näkökulmia tarjoavaa keskustelukumppanuutta nuoremmille kollegoille.

Me työelämän seniorit olemme omalta osaltamme olleet ratkaisemassa työelämän haasteita. Nyt voisimme kysyä nuoremmilta, miten te ratkaisisitte haasteet tässä ajassa ja kuinka voisimme olla avuksi oman kokemuksemme ja tietotaitomme näkökulmasta?

Itsetuntemuksesta voimaa

Kokeneet ja osaavat Maria Akatemian seniorikouluttajat Marjatta Grahn ja Marjukka Hakkola haastavat meitä suhtautumaan myönteisesti. Ei kannata vastustaa iän tuomaa muutosta, vaan olla kiinnostunut siitä, mitä itsessä tapahtuu. Vanhenemisen muutokset ovat äärimmäisen kiinnostavia. Nuoruuden ihailun sijaan kannattaa seurata iän tuomia muutoksia kehossa, mielessä ja tunteissa. Positiivinen ja utelias suhtautuminen vanhenemiseen, jo hyvissä ajoin, mahdollistaa uusia oivalluksia ja vapauttaa muutosvoiman uuteen rooliin siirtymisessä.

Pohdinnan kanssa ei tarvitse kipuilla yksin. ”Onpa elämä mennyt miten tahansa, omien kokemusten läpikäyminen on arvokasta”, toteaa Marjatta Grahn. Itsetuntemuksen vahvistuminen antaa voimia olla sekä vuorovaikutuksessa muiden kanssa että jakaa omia kokemuksia.

Yhteiskuntamme ja globaalimaailma ponnistelee monien ylivoimaisilta tuntuvien haasteiden edessä. Sukupolvet erkanevat toisistaan ja yhteisöllisyyttä tulee rakentaa uudestaan. Miten voimme tukea nuoria vanhempia elämän ruuhkavuosina vanhemmuuden tukemiseksi ja työn sekä perhe-elämän yhteensovittamiseksi? Entäpä ilmastonmuutos. Mikä tehtävä ja rooli meillä näissä voisi olla? Kun sukupolvet yhdistävät tietotaitonsa, luomme kestävää tulevaisuutta.

Kohti tietoista kasvua

Ammatillisesti ohjattu itsetuntemustyöskentely vertaisryhmässä tukee tietoista kasvua ikääntyvän roolimuutokseen.

Työstöön ja omaan kasvuun voit lähteä kysymällä:

  • Mitä vanheneminen minulle merkitsee?
  • Mikä on elämässäni koettua kantavaa viisautta, jota haluan viestittää nuoremmille?
  • Miten siirrän traditioita, jotka tukevat ihmisiä ja elämää?
  • Miten opin ymmärtämään luonnollisia elämään kuuluvia sukupolvien välisiä jännitteitä?
  • Mikä antaa minulle voimaa ja hyvinvointia juuri nyt?
  • Miten tunnistan oman elämäni kolhut ja lahjat, mitä olen niistä oppinut?
  • Miten toisin elämänkokemuksen näkyväksi nuorille perheille vanhemmuuden tueksi?
  • Miten valmistaudun vanhenemisen luopumisprosesseihin, jotta ne eivät heijastele ympärilleni katkeruutta vaan antavat tilaa lähelläni oleville tuoda uusia ajatuksia ja aktiviteetteja?

Maria Akatemia järjestää itsetuntemustyöskentelyryhmiä. Perustajamme Britt-Marie Perheentuvan sanoin ”Kasvun näkökulma itseen on syvin vastuuoton ja merkityksellisyyden kokemus”. Vertaistoiminnan kautta voidaan tulla yhteen rakentamaan eettisesti kestävää ihmisyyttä, ikääntymistä arvostaen.