Paloturvallinen koti kuuluu myös iäkkäille

Jokaisella on oikeus asua turvallisesti. Kodin turvallisuus ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys. Kotona yksin asuvalla iäkkäällä ihmisellä on jonkin verran muita suurempi palokuoleman riski. Paloturvallisuuskampanjat ja esimerkiksi kodin turvallisuuden tarkistuslista jakavat tärkeää tietoa tulipalojen ehkäisemisestä, alkusammutuksesta ja pelastautumisesta.

Ikääntyvät ovat toimijoiden joukko, joka tulee erityisesti ottaa huomioon paloturvallisuuden kannalta. Sekä ikäihmisten itsensä että heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten paloturvallisuustaitojen vahvistaminen on tärkeää. Moni iäkäs on ehkä työuransa aikana saanut hyvänkin koulutuksen paloturvallisuudessa. Eläkkeelle jäämisen jälkeen kouluttautuminen on voinut jäädä vähemmälle.

Alkusammutustoimien harjoittelu tai ainakin huolellinen suunnittelu ennalta edistää tehokkaan alkusammutuksen onnistumista tulipalon syttyessä. Valtaosa tulipalojen aluista sammutetaankin alkuvaiheessa, jolloin vahingot jäävät pieniksi.

Keski-ikäinen mies nåjaa seinään palovaroitin vieressä ja kädessä sammutuspeitto.
”Sammutusvälineiden käyttöä kannattaa harjoitella kurssilla tai vaikkapa mielikuvaharjoituksina”, kannustaa vanhempi asiantuntija Ilpo Leino Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

– Kodin näppärin alkusammutusväline on sammutuspeite. Se on halpa ja tehokas. Sammutuspeitteen paikka kodissa on näkyvällä paikalla keittiössä, vinkkaa vanhempi asiantuntija Ilpo Leino Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä (SPEK).

Kotiin voi hankkia käyttäjälleen sopivankokoisen käsisammuttimen. Silloin on tärkeä huolehtia sammuttiminen säännöllisistä huolloista kahden vuoden välein. Vesi on myös varsin tehokas sammutusväline monissa paloissa.

– Sähköpaloissa laite irrotetaan sähkövirrasta, jos se on turvallista. Rasvapaloissa tukahduttaminen sammutuspeitteellä tai kattilankannella on turvallisin tapa sammuttaa palo, muistuttaa Leino.

Jokaisessa kodissa olisi myös tärkeää miettiä esteettömät poistumisreitit. Ensisijainen poistumisreitti on normaali ulko-ovi. Jos ulko-oven sisältä avaamiseen tarvitaan avain, se on syytä pitää ovessa tai sen välittömässä läheisyydessä.

– Eteisen siisteys ja järjestys on osa palo- ja poistumisturvallisuutta. Asunnosta pitää päästä jouhevasti ja kompastelematta ulos. Vaihtoehtoisena poistumisreittinä käytetään usein ikkunaa, mutta kannattaa pohtia, onko se realistinen poistumisreitti iäkkäälle asukkaalle, sanoo SPEKin erikoistutkija Tarja Ojala.

Savuinen rappukäytävä on hengenvaarallinen

Kerrostaloissa asunnot ovat omia palo-osastojaan. Tämä tarkoittaa sitä, että niissä on turvallista olla ainakin tunnin ajan, vaikka jossain toisessa asunnossa palaisi. Savuiseen porraskäytävään ei koskaan saa lähteä. Jos käytävässä on savua, suojaudutaan sisälle. Ovi suljetaan huolella. Jos savua tulee sisään oven alareunasta, voi matolla yrittää estää savun tulon.

– Jos tiivistämisestä huolimatta savua tulee sisään, pitää soittaa hätänumeroon 112. Näin sammutustöitä tekevät saavat tiedon tilanteesta. Sellaisessa tilanteessa kannattaa hankkiutua ikkunan tai parvekkeen läheisyyteen, kertoo Ojala.

Kodin paloriskit muuttuvat ajan ilmiöiden mukaisesti. Sähkölaitteiden määrä on lisääntynyt, ja monet niistä ovat ladattavia. Laitteiden latauspaikka on tärkeää valita niin, että lähellä ei ole helposti palavia materiaaleja. Laitteiden latausta poistumisreitillä, kuten eteisessä on hyvä välttää.

Energian hinnan nousu on saanut monet palaamaan puulämmittäjiksi. Käyttämättömänä olleen tulisijan käyttöönotto vaatii aina tulisijan kunnon tarkistuksen ja turvallisten lämmityskäytäntöjen mieleen palauttamisen.

– Nuohouksen tilaaminen pitää nykyään muistaa itse, ja iäkkäille uusien toimintatapojen opettelu voi vaatia ammattilaisten tai läheisten tukea. Puulämmittäjillä on erityisen tärkeää olla toimivat palovaroittimet ja myös häkävaroitin, Leino ohjeistaa.

Paloturvallisuustaitojen ylläpitäminen

Hyviä tapoja edistää paloturvallisuutta seniorikodeissa on järjestää turvallisuusaiheisia koulutuksia, jossa on varauduttu keskustelulle ja osallistujien omien huolien käsittelylle. Tukea turvallisuuskeskusteluiden pitämiseen on esimerkiksi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ylläpitämiltä SPEK Opastaa ja www.turvallisempikoti.fi -sivustoilla.

– Varsinkin SPEK erityisryhmien asumisturvallisuus -sivuilla on paljon hyviä työkaluja ikäihmisten kotien paloturvallisuuden parantamiseksi. Kodin turvallisuuden tarkistuslista on näistä yksi hyvä esimerkki, kuvailee Ojala.

www.spek.fi/ote

Teksti: Suvi Fried ja Juha Hassila


Artikkeli on alun perin julkaistu Vanhustyö-lehdessä 5/2022.