Perhekoti yhteisöllisen asumisen muotona

Perhehoito tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja laadukkaaseen asumisen ja elämisen muotoon perheessä ja kodissa. Perhekodissa esimerkiksi ikääntynyt saa viettää yksilöllistä, oman näköistä elämää aktiivisena toimijana ja osallisena perheyhteisöön.

Perhekodit ovat tavallisia koteja, joiden tilat ja hoitajat on hyväksynyt hyvinvointialue. Perhekodeissa asuu perhehoitajien määrästä riippuen 4-6 henkilöä perhehoitajien lisäksi. Perhehoidon asukkaista tulee perheen ja yhteisön jäseniä, jotka yhdessä suunnittelevat ja toteuttavat päiviensä sisällöt jokaisen voimavarat yksilöllisesti huomioiden.

Perhehoidolla voidaan tukea joko lyhytkestoisesti tai pitkäkestoisesti ikääntyneen toimintakykyä tavallisten yhteisten arkiaskareiden kautta yhdessä tekemällä. Perhehoito toimii sekä ikääntyneen itsensä että omaisten ja omaishoitajien elämänlaadun turvaajana tarjoten pysyviä ihmissuhteita ja muuttamattomia elinympäristöjä.

Kenelle perhehoitoa?

Perhehoito sopii ikääntyneelle ihmiselle silloin, kun hänellä on toimintakykyä jäljellä niin, ettei hän tarvitse kahta avustajaa arjen toiminnoissa. Perhehoidolla on saatu aikaan vaikuttavuutta ikääntyneiden toimintakyvyn vahvistumiseen, kuntoutumiseen ja henkiseen hyvinvointiin.
Tavallinen arki ja aktiivinen elämä astuu takaisin jokaiseen päivään mahdollistaen normaalin vuorokausirytmin, hyvän ravitsemustason sekä fyysisten voimavarojen lisääntymisen vaikuttaen kokonaisvaltaisesti ikääntyneiden hyvinvointiin.

Perhehoito sopii hyvin myös muistisairautta sairastaville henkilöille. Muutto perhekotiin tulee tapahtua riittävän varhain, mahdollistaen sopeutumisen ennen sairauden etenemistä.
Perhekoti asumisen ja elämisen muotona kuntouttaa ja antaa vaihtoehtoisia mahdollisuuksia elää täysipainoista elämää tuettuna ja turvallisesti.

Kuka vastaa perhehoidosta ja miten sitä voi hakea?

Perhehoito on hyvinvointialueen palvelu ikääntyneille ja myös vammaisille henkilöille sekä mielenterveydellisistä haasteista kuntoutuville henkilöille.

Hyvinvointialue vastaa perhehoitajien valmentamisesta tehtäväänsä, sekä toimii valvovana tahona perhehoidossa. Perhehoitoa voi saada myös ikääntyneen omaan kotiin yksinäisyyden tuodessa turvattomuutta tai esimerkiksi omaishoitajan vapaiden ajaksi. Tällöin puhutaan kiertävästä perhehoidosta. Perhekotien sairaanhoidosta vastaa hyvinvointialueen kotihoito.

Perhekoteja löytyy sekä maaseudulta, että kaupungeista. Oma hyvinvointialueen asiakasohjaus neuvoo perhehoitoon hakemisessa yksilöllisesti. Myös ammatillista perhehoitoa on jo tarjolla itsemaksaville henkilöille joillakin hyvinvointialueilla.

Perhehoito tarjoaa turvaa ja sisältöä elämään ja turvallisuus on jokaisen ihmisen perusoikeus.

Lisätietoa:

Perhehoitoliitto ry

Ikäihmisten perhehoitoa

Kuka meistä huolehtii?

Perhehoitoa ikäihmisille

Sanna Kosonen Perhehoidon parhaaksi- kehyksissä
Kirjoittanut

Sanna Kosonen

Aikuisten perhehoidon kehittämispäällikkö, Perhehoitoliitto ry. Sanna Kosonen on työskennellyt perhehoidon asumismuodon ja elinkeinon kehittämisen parissa reilut 10 vuotta, ollen valmentamassa uusia perhehoitajia sekä mukana perustamassa ikääntyneiden perhekoteja Pohjois-Karjalassa vuodesta 2011 asti.  
Takaisin (Asuminen)