Varaudu taloudellisesti eläkkeelle – viisi tapaa

Tutkimusten mukaan yksi eniten huolta aiheuttava asia eläkkeelle siirryttäessä on eläkkeen riittäminen. Hyvällä suunnittelulla ja pienellä varautumisella eläkkeelle voi kuitenkin siirtyä luottavaisin mielin. Tässä artikkelissa on viisi vinkkiä siitä, mitä omassa taloudessa kannattaa selvittää jo hyvissä ajoin ennen eläkkeelle siirtymistä.

Selvitä oma eläkekertymäsi

Selvitä ensimmäisenä tulevan eläkkeesi määrä. Tulojen tippuminen voi tulla monelle yllätyksenä. Oman eläkkeen voi helposti tarkastaa Eläketurvakeskuksen Työeläke-verkkosivulta. Kun eläkkeen määrä on tiedossa, kokeile elää eläkkeellä kuukauden ajan. Kuukauden kokeilu on tietenkin eri asia kuin eläkkeellä eläminen vuosien tai vuosikymmenten ajan, mutta se antaa suuntaa siitä riittääkö eläkkeesi nykyiseen elämäntyylin tai täytyykö jostain karsia.

Ole kartalla menoistasi

Tulevan eläkkeen määrän lisäksi selvitä mihin omat rahasi tällä hetkellä kuluvat. Maksamme entistä enemmän pankki- ja luottokorteilla, ja varsinkin erilaiset toistuvat kuntosalijäsenyydet ja kanavapakettimaksut katoavat tililtä kuin huomaamatta. Käteisen käytön vähentyessä meillä ei ehkä ole selkeästi tiedossa mihin kaikkeen rahaa menee.

Merkitse kuukauden ajan muistiin kaikki omat menosi. Menojen tarkastelu voi tuoda yllättäviä oivalluksia omasta rahankäytöstä. Menojen seurantaan voi käyttää taloussuunnitelmaa, Penno-työkirjaa, ruutupaperia tai jotain monista digitaalista taloudenhallinnan välineistä, kuten Penno-palvelua.  Voit myös verrata omia menojasi kohtuullisen minimin viitebudjettiin ja pohtia löytyisikö kulutuksestasi säästökohteita?

Pyri pääsemään velattomana eläkkeelle

Edellisten toimenpiteiden myötä arvio eläkkeen riittävyydestä on jo paljon paremmalla mallilla. Lisäksi on hyvä tehdä suunnitelma velkojen pois maksamisesta ennen eläkkeelle siirtymistä, koska pienentyneistä tuloista voi olla vaikea maksaa erilaisia lainoja. Jos sinulla on velkaa, kuten asunto-, auto-, tai muuta lainaa, luottokorttivelkaa tai osamaksuja, selvitä kaikki velat sekä niiden korot ja maksuajat ja tee maksusuunnitelma veloillesi. Velkojen listaamiseen voit käyttää velat ja luotot lomaketta. Jos näyttää, että velkaa on vielä eläkkeelle jäädessä, mieti voisitko maksaa velkaasi nyt pois nopeammin.

Ota raha-asiat puheeksi perheen kanssa

Eläkeajan raha-asioista on tärkeää puhua puolison ja perheen kanssa. Raha-asioista puhutaan perheissä yhä melko vähän, edes puolisojen kesken. Toinen puolisoista voi jäädä eläkkeelle toista aiemmin tai eläkekertymä puolisoilla voi olla hyvin erilainen. Suomalaisten miesten keskieläke oli vuonna 2018 1 898 euroa kuukaudessa, ja naisten 1 499 euroa eli reilun viidenneksen vähemmän. Lähes 40 prosentilla suomalaisista eläke jäi alle 1250 euron. Heistä kaksi kolmasosaa oli naisia. (Eläketurvakeskus 2019).

On tärkeää keskustella yhdessä puolison kanssa, millainen elintaso tulevaisuudessa on mahdollinen, sekä miten menot jaetaan. Jos olet tottunut tukemaan lapsia tai lapsenlapsia taloudellisesti, kannattaa myös tarkastaa onko se enää eläkkeellä mahdollista. Lasten avustaminen ei saa ajaa omaa taloutta eläkkeellä vaikeuksiin. Raha-asiat kannattaakin ottaa rohkeasti esiin koko perheen kesken.

Tee säästösuunnitelma

Eläkeaikaa varten kannattaa säästää, jos se vain on mahdollista. Yksi asia mitä moni jo eläkkeellä oleva katuu, on se, että töissä ollessa ei tullut säästettyä.

”Säästäisin rahaa “väkisin” vaikka tuloni pienyrittäjänä olivatkin pienet, sillä tämänhetkinen köyhyys on todella raskas taakka!”*

Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa säästämistä. Jo pienetkin säästöt tuovat turvaa yllättävien menojen varalle. Kun olet selvittänyt nykyiset tulosi ja menosi, mieti voisitko säästää säännöllisesti eläkettäsi varten? 50 euroa kuukaudessa tekee 600 euroa vuodessa. Säästöt kannattaa siirtää erillisille tilille heti palkan tultua tai tutustua erilaisiin rahastosijoituksiin, siten ne eivät hupene käyttötililtä.

Näitä vinkkejä toteuttamalla eläkkeelle varautumisesi on jo hyvässä vauhdissa.

*Sitaatti Vanheneminen.fi-hankkeen Varautuminen parempaan vanhuusikään -gallupista vuodelta 2018