Yhteistyö auttaa asumisen ennakoinnissa

Milloin on oikea aika varautua omassa asumisessa ikääntymiseen? Vanheneminen on monille kuin peikko, eikä ennakointia koeta tärkeänä. Ikääntyneiden asumisen ennakoinnin ja varautumisen vahvistamisessa järjestöillä on merkittävä rooli.

Järjestöt ovat tänä vuonna tehneet tehostetusti yhteistyötä ikääntyneiden asumisen ennakoinnin ja varautumisen parissa ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman rahoittamassa yhteishankkeessa. Tuloksena on syntymässä muun muassa yhteinen aineistopankki, mistä ikääntyneet, heidän läheisensä, järjestöt ja kunnat löytävät saman katon alta tietoa siitä mitä olisi tarpeen tehdä, milloin ja miten.

Ennakoidaan hyvissä ajoin!

Suomi ikääntyy vauhdilla. Ennusteiden mukaan kymmenen vuoden päästä yli neljäsosa suomalaisista on yli 65-vuotiaita. Erityisesti vanhimpien osuus kasvaa nopeasti; yli 85-vuotiaiden määrä tulee kaksinkertaistumaan seuraavien 20 vuoden aikana. Tärkeää onkin rohkaista ja tukea ikääntyneitä henkilöitä ennakoimaan tulevia asumistarpeita ja varautumaan niihin hyvissä ajoin tarpeellisilla toimenpiteillä.

Ongelmana on usein ”ei asia ihan vielä minua koske” -asenne, sekä myös vaikeus löytää selkeää tietoa hyvistä ratkaisuista ja saatavalla olevista avustuksista. Kustannukset ovat monesti esteenä varautumiseen ja akuutteihin korjaustöihin.

Tehdään yhdessä vaikuttavampaa!

Valtakunnalliset järjestöt pystyvät tavoittamaan ikääntyneitä monien kanavien kautta, ja ikääntyneiden asumisen ennakoinnin ja varautumisen vahvistamisessa järjestöillä onkin merkittävä rooli. Tänä vuonna on ollut käynnissä kuuden järjestön yhteinen, Työtehoseuran koordinoima ja ympäristöministeriön rahoittama yhteishanke aiheesta. Mukana ovat Ikäinstituutti, Vanhustyön keskusliitto, Miina Sillanpään säätiö, Muistiliitto, Suomen Asumisen Apu ja Suomen muistiasiantuntijat. Toteutukseen on osallistunut myös Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Tavoitteena on yhdessä edistää ikääntyneiden ihmisten omaa asumisen ennakointia ja varautumista sekä kehittää yhteistyötä ja toimintatapoja.

Järjestöillä on kullakin oma erillishankkeensa, joissa on mm. tehty kyselyjä, esitteitä, podcasteja, järjestetty työpajoja ja webinaareja. Järjestöjen toimialueet ovat täydentäneet toisiaan – esimerkiksi Muistiliitto ja Suomen muistiasiantuntijat ovat tuoneet vahvan oman osuutensa lisäten muidenkin osaamista muistiasioista. Yhdessä on toteutettu mm. viestintää, yhteisiä tapahtumia ja webinaareja. Tärkeä osuus oli järjestöjen koostama yhteinen tietopaketti Vanhusneuvostopäiville; onhan kuntien vastuu neuvonnassa ja tiedottamisessa oleellinen ja tietoa ja neuvontatukea tarvitaan sinne paljon lisää.

Brändätään ikääntyminen trendikkääksi

Viestinnässä on havaittu selvä haaste: ikääntymisestä puhutaan tavallisesti negatiivisten asioiden kautta, mikä vahvistaa ”ei vielä” -asennetta. Vanheneminen on kuin iso peikko, eikä ennakointi ole ns. mediaseksikästä, mutta tähän halutaan muutosta.

Voisiko asumisen varautumisesta ja ikääntymisestä saada jollain lailla trendikästä? Järjestöjen työpajassa on mm. leikillisellä otteella visioitu herättelevää televisio-ohjelmaa ”Vanhuus tulee, oletko valmis?” ja aikakauslehtien juttusarjaa ”Ikäänny tyylikkäästi, viihtyisästi ja nuorekkaasti”. Onneksi jo tänä vuonna ovat järjestöt saaneet entistä tehokkaammin läpi teemaa mediassa.

Hankkeessa tehtyjen kyselyjen mukaan sähköinen materiaali ja sosiaalinen media eivät tavoita kaikkia ikääntyviä tai heidän läheisiään, joten tarvitaan myös perinteistä viestintää sekä henkilökohtaista neuvontaa. Järjestöt ovat olleet mukana tänä vuonna eri messuilla Habitaresta alkaen. Olemme varmoja, että jokainen kohdattu ihminen, jolle voidaan antaa ahaa-elämys, vastauksia tai vinkki, keneltä voi kysyä lisää, on askel oikeaan suuntaan.

Tervetuloa aineistopankkiin

Jälleen kerran on huomattu yhteistyön merkitys. Ikääntyneiden asumisen parissa operoi useita toimijoita, mutta kaikkia tarvitaan. Nyt on saatu mukana olevien järjestöjen yhteistyötä vahvistumaan niin, että siitä tulee entistä vaikuttavampi osa toimintaa myös tulevaisuudessa.

Ehkä tärkeimpänä yhteisenä tuloksena on syntymässä yhteinen, helppokäyttöinen aineistopankki ikääntyneiden asumisen ennakointiin liittyvästä viestintä- ja neuvontamateriaalista. Pankkiin kootaan mukana olevien järjestöjen nyt luotua tai aiemmin julkaistua neuvontamateriaalia ennakoinnista, konkreettisista toimenpiteistä, rahoituksesta sekä hyviä esimerkkejä. Mukana on tietysti myös muiden tahojen asiaan liittyvää materiaalia.

Aineistopankki julkaistaan Vanhustyön keskusliiton hallinnoimalla www.vanheneminen.fi -sivustolla, ensimmäinen versio jo tämän vuoden puolella, ja sitä tullaan päivittämään myös jatkossa. Jo nyt uutta asumisen ennakoinnissa auttavaa materiaalia löytyy yhteishankkeen järjestöjen omilta sivuilta.


Artikkeli on julkaistu Vanhustyö-lehdessä 5/2022.