Asuminen -ikoni

Allmän information om förutseende i boendet

Det är naturligt att människor gör ändringar i sitt boende när de sociala relationerna och arbetslivet förändras. I medelåldern kan boendet redan vara mycket stadgat. I ett hus man själv byggt eller renoverat har man bott länge – känslan kan vara att ”Vart skulle man flytta hemifrån?”. När man blir äldre kan de trygga omständigheterna leda till att man långsammare tar itu med förändringar. Det är ändå ett faktum att trots att man själv trivs i sitt vanliga soffhörn så förändras omständigheterna ständigt. Det kan gå så att hemmet och dess omgivning plötsligt inte längre är lämpligt för de egna behoven.

De olika skedena kan beskrivas så här: Uppvaknande – Begrundande – Beslut – Förbindelse – Genomförande. När man har vaknat upp till att begrunda boendet så kan man fundera på att bearbeta saken. Beslutet handlar om att förbinda sig till att hitta en riktning för boendelösningen. Med snabbtestet för boende kan du testa hur väl det nuvarande boendet fungerar. Om testet ”visar rött” är det bra att fortsätta och göra en Boendeplan (på finska).

Motsvarar mitt nuvarande hem mina behov i boendet?

Det lönar sig att börja planera sitt boende som äldre i god tid genom att fråga sig själv: motsvarar mitt nuvarande hem med omgivning mina boendebehov om 5–15 år?

Vi talar alltså om en framtid där man fortfarande bor i det egna hemmet, men där man på ett eller annat sätt har förberett sig på att vardagen ska fortsätta att fungera.

Det är inte alltid nödvändigt att flytta

Förutseende kan också innebära reparationer som underlättar vardagen när funktionsförmågan försvagas, såsom att byta badkaret till dusch.

Förutseendet i boendet påverkas av 3 faktorer:

  1. behovet av att göra ändringar,
  2. funktionsförmågan och
  3. viljan att agera.

Förändringarna i funktionsförmågan och behovet av ändringar i boendet som följer av dem är individuella. När funktionsförmågan försvagas är det också möjligt att viljan att förutse minskar.

Agera medan du är i gott skick

Den bästa tiden att agera är när du ännu är i gott skick. Det är lättare att ha planer som följer de egna önskemålen och som kan man kan ändra på än att drabbas av problem utan att vara förberedd.

 

Vanhempi nainen ulkona aurinkolasit silmillä

Exempel:

Änkefrun R bodde i ett våninghus vid utkanten av en liten tätort i Kotka. Hon var ivrig på att promenera och shoppa med sina vänner och hon hade klarat sig relativt bra i byggnaden som saknade hiss och inte annars heller var tillgänglig om det inte hade konstaterats att hon har Alzheimers sjukdom, som började göra det svårt för henne att anlita tjänster självständigt.

I och med diagnosen flyttade fru R till en hyreslägenhet i Esbo där hennes barn kunde hjälpa henne. I detta fall kunde möjligheten att bo kvar i det egna hemmet förlängas med de anhörigas stöd.

Boendeplanen hjälper att komma igång

I boendeplanen går man igenom de viktigaste faktorerna som påverkar bostadsvalet på ett enkelt och förståeligt sätt.

Uppgifterna i boendeplanen leder till ett val med tre alternativ:

  1. Den nuvarande bostaden verkar vara fungerande även i framtiden.
  2. Någon slags renovering måste göras i bostaden eller
  3. En flytt från bostaden är sannolik i något skede.

När riktningen är klar kan du fokusera på att upprätthålla den nuvarande lösningen eller på att genomföra den nya lösningen!

Varför lönar det sig att förutse boendet när man blir äldre? (på finska)