Asuminen -ikoni

Hur vill jag bo?

Genom egna val kan äldre bereda sig på ålderdomen och på det sättet säkerställa ett tryggt och trevligt åldrande. När åldern stiger är det bra för var och en att stanna upp och tänka efter var och hur man vill bo i framtiden.

Äldre är en mycket brokig grupp, även i fråga om boendepreferenser. Behoven och önskemålen gällande boende varierar beroende på många faktorer, såsom förmögenhet, befintliga säkerhetsnät och funktionsförmåga. Livssituationen samt önskemålen och behoven som gäller boendet kan förändras med åldern.

Önskemålen gällande boende varierar

I planeringen av boendet som äldre lönar det sig att inte fokusera på hotbilder utan på önskemål och drömmar, oberoende av om de är stora eller små. Önskemålen och drömmarna är individuella, liksom även lösningarna.

Många vill bo kvar i sitt eget hem. Andra vill hitta ett hem som lämpar sig bättre för den nya livssituationen. Det kan hända att ett nytt läge, en ny boendeform, ett bredare serviceutbud osv. fungerar bättre i den nya vardagen och främjar välbefinnandet som äldre. Vilken är din lösning, hur vill du bo när du blir äldre?

För den ena är det viktigt att kulturtjänster finns på nära håll och bostaden väljs utgående från det. För andra ger tillräcklig teknologi tillgång till kulturtjänster och bostadens läge är inte beroende av tjänsterna.

Genom att fundera på dina egna önskemål kommer du igång med att förutse boendet. Ju tidigare du börjar kartlägga dina önskemål, desto mer tid har du att fundera på hur du kan uppnå dem på ett sätt som passar dig.

Vanhempi pariskunta pihalla piknikillä. Kuvituskuva.

”Jag flyttade till ett våningshus i Joensuu från en annan ort. Barnen bor i Lempäälä, och framöver är det ett alternativ att flytta dit. Med mina vänner har vi dock som avsikt att bekanta oss med lösningar för gemenskapsboende på olika håll – på längre sikt funderar vi på om vi skulle kunna bilda en egen ”boendeenhet” och vad det skulle kräva. Vi inleder turnén på sommaren!”

Tankar om förutseende och boendemiljön

”Jag tänker att boendeplatsen ska vara sådan att tjänsterna (butiker, hälsocentralen osv.) finns nära och är lätt tillgängliga. Husbolaget ska ha hiss och det ska vara lätt att röra sig där.”

Jag är 72 år och min man är 68 år. Vi har varit gifta i 45 år och har inga barn

”Vi bor nu i ett parhus med två våningar. Vi har en egen gård som ska skötas, det innebär snöarbete o.d. Jag skulle redan vilja flytta till en lättare boendeform, t.ex. till ett våningshus (seniorhus), men min man vill inte eftersom där inte finns plats t.ex. för hans hantverkshobby och alla hans verktyg och apparater.”

”Jag har redan flyttat från ett egnahemshus till ett våningshus med hiss och kort avstånd till bra offentliga tjänster.”

Vanha ja nuori nainen istuvat juttelemassa penkillä kerrostalon pihalla.

Önskemål om boendemiljön

Förutom att bostaden ska lämpa sig för dig lönar det sig också att fundera på önskemål gällande omgivningen. Hemmet fortsätter utanför väggarna.

Finns de tjänster som är viktiga för dig i närheten? Är det tryggt att röra sig i näromgivningen och är den trivsam? Om du behöver kollektivtrafik, hur fungerar den? Stödjer omgivningen ditt åldrande och möjliggör den det?

Från önskemål kan du gå vidare till målsättningar; önskemålen kan uppnås på många olika sätt beroende på möjligheterna. T.ex. närhet till naturen kan för den ena betyda en promenadväg i närskogen, medan det för någon annan räcker med en stor balkong där man kan odla örter.