Varautuminen tulevaan

Serkkujen kesätapaamisessa tuli puhetta, miten pankkiasioiden hoito järjestyy, jos en itse siihen pysty. Asia oli tullut ajankohtaiseksi yhden serkun lähipiirissä.

Hoitotahtoa, edunvalvontaa ja testamenttia on monesti vaikea ottaa puheeksi. Usein tämä keskustelu torjutaan naurahtamalla, ettei tässä nyt kuolemassa olla. Mutta itse asiassa tässä onkin kysymys varautumisesta loppuelämään. Onko tahto omassa taskussasi? Yleisesti ottaen haluamme päättää omista asioistamme, mutta milloin on syytä harkita valtuuksien antamista muille?

Digimaailmassa koko elämä on käyttäjätunnusten ja salasanojen takana. Mielikuvaleikkinä voi ajatella tilannetta, ettei syystä tai toisesta voi hoitaa pankkiasioitaan. Jos sitä ei ole mitenkään ennakoitu, niin arki hankaloituu ihan ”mukavasti”. Ensimmäinen yksinkertainen asia on varmistaa, että säännölliset laskut hoituvat suoraveloituksella.

Kuka hoitaa asioitani, millaista hoitoa tahdon?

Edunvalvontavaltuutus on hyvä tapa oman tahdon esille tuomiseen. Iäkkään vailla lähiomaisia olevan ystäväni toive on, että hän haluaisi elää viimeiset vuodet laadukkaassa palvelukodissa, jos ei voi asua omassa kodissaan. Edunvalvontavaltuutukseen kirjattiin, että voin huolehtia paitsi hänen raha-asioistaan myös myydä hänen omaisuuttaan hoidon korvaamiseksi. Iso asia on nyt paketissa ja häneltä huoli pois. Valtuutus tehtiin pankissa ja jäi sinne säilytykseen. Omien toiveiden pohtimisen tueksi löytyy useita hyviä asiakirjamalleja, ja itse edunvalvontavaltuutuksen tekemiseen asiantuntijoita.

Hoitotahdolla on mahdollisuus tarkentaa hoidon sisältöä. Oman äitini ja hoitohenkilökunnan kanssa kirjasimme selkeästi hoidon periaatteet. Hoitotahto tuo meille kaikille läheisille turvallisuutta ja luottamusta siihen, että äiti voi elää arvokkaan loppuelämän haluamallaan tavalla.

Mitä omaisuudelleni käy?

Oma erityinen kysymyksensä on suhteesi omaisuuteen ja sen mahdollinen siirtäminen jälkipolville. Haluatko käyttää mahdollisia rahavaroja tai omaisuutta omaan hyvinvointiisi vai haluatko siirtää seuraaville sukupolville tai jollekin muulle taholle?  Vanhempieni sukupolvi, joka on elänyt sodan ja puutteen ajan, arvostaa turvallisuutta. Varsinkin ennen oli tärkeää, että arkkurahat olivat sukan varressa.

Talouteen ja varallisuuteen liittyvien ratkaisujen vaikutuksia voi olla joskus vaikea arvioida etukäteen, esimerkkinä ympärivuorokautisen hoidon maksujen määräytyminen. Asiantuntijoita kannattaa käyttää myös, kun pohtii vaikkapa lahjoituksen tai ennakkoperinnön mahdollisia seurauksia saajalle.

Ennakoi ajoissa

Oli niin tai näin, talouteen, omaisuuteen ja varallisuuteen liittyvät asiat ovat monimutkaisia. Niiden ennakointi ja selvittely kannattaa aloittaa jo ennen eläkkeelle siirtymistä. Oman tahdon ilmaisut antavat tunteen ja tietoisuuden, että näissä tärkeissä asioissa tahto on todella omassa taskussani.