Asuminen -ikoni

Ikä- ja muistiystävällinen asuminen ja asuinympäristö

Ikä- ja muistiystävällinen asuinympäristö on selkeä, helposti hahmotettava ja esteetön. Se mahdollistaa itsenäisen liikkumisen turvallisesti sekä tukee osallisuutta, mahdollistaen kohtaamisia toisten kanssa.  Tarvittavat palvelut ovat lähellä ja opasteet ja muut ympäristön vihjeet tukevat orientaatiota. Ikä- ja muistiystävällinen ympäristö huomioi ikääntyneiden ja muistisairaiden tarpeet ja voimavarat ja tukee heidän taitojaan ja toimintakykyään.

Muisti- ja aistiystävällinen asuminen

Tuttu ympäristö tukee toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä, ja rutiinien varassa voi olla helppo ja hyvä toimia muistisairauden edetessäkin. Ympäristön muutokset saattavat sekoittaa, vähentää omatoimisuutta ja aktiivisuutta sekä lisätä turvattomuuden tunnetta.

Asuinympäristön tuttuus ja helposti hahmotettavuus sekä tilan ymmärrettävyys ja esteettömyys helpottavat muistisairaiden ihmisten arkea toimintakyvyn heiketessä.

Kodin merkitys on neljää seinää suurempi. Koti on paitsi asumispaikka, myös turvallisuuden, muistojen ja menneisyyden, identiteetin ja hyvän olon tyyssija.

Muistiystävällinen koti:

  • Tukee hahmottamista
  • Tukee identiteettiä
  • Aktivoi toimintaan
  • Orientoi aikaan
  • On esteetön
  • Lisää turvallisuuden tunnetta
  • Mahdollistaa sosiaaliset suhteet
  • Mahdollistaa luontokokemukset

Aistien huomioiminen

Aistit heikkenevät iän myötä, eivätkä aivot enää prosessoi aistielinten tietoa virheettömästi. Myös muistisairaudet vaikuttavat aistitiedon tulkintaan. Virhetulkintojen seurauksena kotitapaturmien riski voi kasvaa. Heikentyneenäkin aistit ovat kuitenkin tärkeä väline ympäristön havaitsemiseen ja niiden huomioonottaminen auttaa turvallisen ympäristön luomisessa.

Aistit on hyvä huomioida asumisessa kodin toimivuuden ja turvallisuuden näkökulmasta. Kiinnittämällä huomioita kodin valaistukseen, väreihin ja kontrasteihin ja akustiikkaan tukevat kodin toimivuutta.

Näköaisti auttaa ymmärtämään ympäristöä sekä navigoimaan, näköaisti ehkäisee kaatumisia. Kuuloaisti on tärkeä esimerkiksi hätätilanteita ajatellen. Palovaroittimen ääni täytyy kuulla, jotta voi reagoida. Hajuaisti on tärkeä niin liesipalon havaitsemiseksi kuin monipuolisen ravitsemuksen toteutumiseksi, ruuan tuoksu voi herättää ruokahalun.

Tuntoaisti on hyvä huomioida lämpötilaa ajatellen, esimerkiksi lattialämmitys ja riittävän lämpimän veden käyttäminen voi tehdä peseytymistilanteista miellyttävämpiä. Toisaalta viileä makuuhuone voi auttaa nukahtamaan paremmin.

Kaupunkikuvaa, korkeita rakennuksia ja autoja

Ikäystävällinen asuinympäristö

Kaupunkien ja yhteisöjen ikäystävällisyydellä tarkoitetaan aktiivisen ikääntymisen edistämistä tarjoamalla ikäihmisille elämänlaatua parantavia mahdollisuuksia terveyteen, turvallisuuteen ja osallistumiseen. Tavoitteena on, että kaupungit rakenteineen, rakennuksineen ja palveluineen olisivat sellaisia, että ne sopivat ja ovat saavutettavissa myös ikääntyneille ihmisille erilaisine tarpeineen.

Ikäystävällinen asuinympäristö huomioi asukkaidensa ikääntymisen myötä muuttuvan toimintakyvyn.

Ikäystävällisellä asuinalueella kauppapalvelut ovat kävelymatkan päässä. Myös muiden hyvinvointipalveluiden, kirjaston ja terveyspalveluiden olisi tärkeää sijaita lähellä. Arkea sujuvoittaa helppokäyttöinen julkinen liikenne.