Varautuminen kuolemaan – muistilista eläville

Vanhuusikään varautuminen vie ajatukset myös elämän päättymiseen. Omien toiveiden kertominen läheisille tai kirjaaminen ylös sekä ennakoiminen voi helpottaa surijoiden osaa monella tavalla. Kuoleman varalle olisi hyvä pohtia näitä neljää asiaa.

Henkivakuutus

Henkivakuutuksella voi turvata esimerkiksi läheisten toimeentulon tai varautua hautajaiskuluihin ja perintöveroihin ennalta. Henkivakuutuksissa on kuitenkin yläikärajoja ja hakijan terveydentila voi estää vakuutuksen saamisen.

Henkivakuutus on riskivakuutus, jonka hinta on iän myötä kalliimpi. Toisaalta vakuutussumman voi mitoittaa elämäntilanteeseen sopivaksi – eläkeikää lähestyessä ei ehkä tarvitse enää yhtä suurta turvaa kuin ruuhkavuosina asuntolainan ja pienten lasten kanssa.

Henkivakuutuksia myöntävät monet vakuutusyhtiöt ja niistä voi saada alennusta esimerkiksi ammattiliiton jäsenyyden kautta.

Hautaustoiveet

Arkkuhautaus, uurna vai tuhkien sirottelu? Löytyisikö viimeinen leposija sukuhaudasta, uudesta hautapaikasta tai muistolehdosta? Järjestetäänkö siunaustilaisuutta tai muuta saattohetkeä, entä muistotilaisuutta?

Hautausjärjestelyihin liittyvät toiveet voi keskustella läpi lähipiirin kanssa, mutta myös kirjata ylös esimerkiksi hautaustoimistojen liiton Hautausjärjestelyni -vihkoseen. Hautaustoimistot jakavat vihkosia, ja vastaavat hautaustoiveisiin liittyviin kysymyksiin.
Lue lisää hautajaisjärjestelyistä
Hautaustoimistojen liiton sivuille

Hautausjärjestelyjen taloudellistakin puolta on mahdollista ennakoida. Hautauskulut maksetaan kuolinpesän varoista, mutta läheisten tarvitsee usein maksaa kulut ensin itse. Henkivakuutuksen korvaus on heti edunsaajiensa käytössä, joten sillä voi varautua myös hautauskuluihin. Hautaustoimistolla voi olla myös käytäntö, jonka mukaan voit varata rahaa hautauskuluihin erilliselle tilille, josta hautaustoimisto saa maksun palveluistaan valtakirjalla toteutuneiden kulujen mukaan.

Testamentti

Testamentilla määräät, mitä omaisuudellesi tapahtuu, kun itse olet kuollut. Testamentin tekemistä ei kannata arkailla. Pohtiminen on hyvä aloittaa ajoissa, sillä omien ajatusten selventäminen ja testamenttivaihtoehtoihin tutustuminen voi viedä aikaa.

”Testamentin sisällöstä päättäminen ei välttämättä käy käden käänteessä, joten kannattaa antaa aikaa asioiden murentelulle ennen toimeen tarttumista.”*

Testamentteja on erilaisia ja eri elämäntilanteisiin sopivia: esimerkiksi puolisoiden keskinäinen testamentti, hallintaoikeustestamentti ja omistusoikeustestamentti. Omaan tilanteeseen sopiva testamentti tulee harkita tarkkaan. Testamentti tehdään kuoleman varalle, mutta testamentin määräyksillä voi olla paljon vaikutusta mahdollisen eloon jäävän puolison elämään.

Testamentin voi periaatteessa tehdä itsekin – mutta silloin on syytä perehtyä erittäin tarkkaan perintökaaren määräyksiin, jotta lakipykälät tulevat noudatetuksi. Testamentin tekemiseen tai tarkistuttamiseen löytyy helposti lainopillista tukea. Valmiita malleja ja kaavakkeita löytyy, mutta ammattilaisen avulla voi varmistaa, että omat toiveet tulee kirjattua varmasti oikein.

Digitaalinen jäämistö

Digitaalisen jäämistön muodostavat kaikki jälkeesi jättämät digitaaliset tietoaineistot, esimerkiksi salasanat, erilaiset tiedostot ja kuvat. Digitestamentilla voit ilmaista toiveesi digitaalisen jäämistön suhteen.

Pohdi ainakin näitä

  • Mitä haluan sosiaalisen median tileilleni tapahtuvan, haluanko niiden poistuvan tai muuttuvan muistotileiksi? Millaisia palveluita minulla on käytössä, tarvitseeko läheisteni päästä esimerkiksi lopettamaan sähköisiä tilauksia puolestani?
  • Miten he saavat tiedot palveluista ja tarvittavat salasanat käyttöönsä?
  • Onko minulla sähköisessä muodossa sellaista taloudellisesti tai henkisesti arvokasta materiaalia, johon läheisteni pitäisi päästä käsiksi kuolemani jälkeen. Esimerkiksi kirjoituksia, valokuvia tai muuta erityisen tärkeää?

 

*Vanhuusoikeuden asiantuntija Anja Karvonen-Kälkäjä

Tässä artikkelissa on käytetty asiantuntijoina:

  • Hautaustoimiston toimistonhoitaja ja tiiminvetäjä Iina Lehtinen, HOK-Elanto
  • OTT, VT, vanhuusoikeuden asiantuntija Anja Karvonen-Kälkäjä, Frida Perhejuristit
  • Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnan asiantuntijat Liisa Tiainen ja Teija Saarinen